Baixa l’assetjament escolar a Balears

El Govern balear ha presentat la Memòria del departament d’Educació del curs 2018-19, que revela que durant aquest curs s’han atès 93 demandes sobre assetjament escolar, de les quals 2 són de Formentera, 6 d’Eivissa, 82 de Mallorca i 3 de Menorca.
La conselleria d’Educació ha donat resposta a 344 demandes, 17 menys que el curs anterior.
Les demandes d’assessorament que ha rebut la conselleria d’Educació sobre aquest assumpte s’han mantingut a totes les illes menys a Mallorca, on han minvat en 16 casos.
Pel que fa als motius de demandes d’assessorament la majoria, un total de 93 són sobre assetjament escolar i sobre informació de tècniques o programes, un total de 74 consultes. Pel que fa al nivell educatiu de la demanda sobre assetjament, 63 demandes provenen de primària; 25 de secundària i 5 d’altres nivells.
Des de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar s’ha fet esment al fet que les Illes Balears siguin un model en àmbit espanyol en pràctiques restauratives i en la posada en marxa del Protocol d’assetjament Escolar.
Entre els aspectes més destacats de la memòria es troben l’increment de les accions relacionades amb la coeducació, la bona convivència «que es manifesta en la immensa majoria de centres educatius» i la baixada tant dels casos d’assetjament com dels expedients disciplinaris i les expulsions.

About Author

Comments are closed.

background