TOP
Està previst que les obres finalitzin el 2 de febrer.

Comença la primera fase dels treballs de clavegueram des Ca Marí

El Consell està executant les obres de la primera fase del projecte de dotació de la xarxa de clavegueram públic al nucli urbà des Ca Marí. L’objectiu d’aquests treballs és que les aigües residuals d’aquesta zona deixin de tractar-se a instal·lacions privades i es canalitzin a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

Per a això, cal construir la nova xarxa que transcorrerà pel nucli urbà, la xarxa de baixa, a més d’instal·lar canonades i pous de registre, així com les escomeses i un bombament amb la finalitat d’impulsar les aigües residuals a la xarxa que baixa del Pilar de la Mola fins a l’EDAR.

El pressupost total de les dues fases amb les quals compta el projecte ascendeix a 1.500.000 euros, dels quals 1.250.000 provenen de l’Impost de Turisme Sostenible i els 250.000 restants de fons propis del Consell.

Aquesta primera fase es va licitar per un import de 360.854,94 euros, IVA inclòs, i finalment es va adjudicar per 303.370,74 euros, IVA inclòs, a l’empresa ACCYNIA Enginyeria S.L.

Les obres varen començar el passat 1 de novembre i està previst que finalitzin el 2 de febrer de 2024.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES