TOP
La implicació dels propietaris de terrenys és fonamental per combatre la plaga.

Crida als propietaris per mantenir els pins davant l’avanç de la processionària

Davant l’avanç de la plaga de la processionària a l’illa, l’àrea insular de Medi Ambient recorda als propietaris de terrenys que tenen l’obligació de mantenir els seus pins en les condicions fitosanitàries adequades. Per comunicar la presència de bosses d’erugues, la ciutadania pot emprar l’aplicació Línia Verda, el registre d’entrada del Consell o acudir a les oficines de Medi Ambient.
El conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, ha remarcat que “la implicació dels propietaris de terrenys és fonamental per combatre aquesta plaga i per això l’administració insular els ofereix totes les facilitats per aconseguir-ho. Segons la normativa en matèria de sanitat vegetal, ells tenen l’obligació de retirar les bosses de processionària i en cas de no poder fer-ho han de contactar amb la conselleria de Medi Ambient per a sol·licitar assessorament i els informarem de les passes que han de donar”, ha assenyalat.

Nou material per a l’erradicació de la plaga
El Consell ha adquirit dues tisores telescòpiques per tallar bosses fins a una alçada de 5-6 metres. Aquestes són de préstec gratuït i es poden sol·licitar a l’àrea de Medi Ambient complint amb una sèrie de condicions. A més, també s’han adquirit 5.000 cartutxos que es repartiran entre els clubs de caçadors de l’illa que col·laboren habitualment en l’eliminació de bosses de processionària.

Problema greu
La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i l’agrupació d’erugues formant bosses per combatre el fred. La processionària és un insecte defoliador que ataca el pi blanc i que pot afectar-lo de manera greu. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.
Cal recordar que durant els darrers mesos de 2020 el servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat en col·laboració amb el Consell ha realitzat tractaments aeris amb helicòpter per combatre aquesta plaga amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis.

Recomanacions
Des de l’àrea de Medi Ambient i el Servei de Sanitat Forestal del Govern, es recorda a la ciutadania que:
1. Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària, indicant la posició i el nombre de bosses.
2. En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les bosses.
3. El mètode més efectiu per a l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la processionària i cremar-la.
4. S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els pèls urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.
5. Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions o reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent li ha de venir de l’esquena).
6. Les bosses tallades s’han de destruir. Es recomana cremar-les a una zona allunyada de la massa boscosa per minimitzar el risc d’incendi.
7. Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència de caça, així com donar compliment a les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada.

Per més informació podeu consultar el web de Sanitat Forestal a la següent adreça electrònica: http://sanitatforestal.caib.es, o posar-vos en contacte amb el servei de Sanitat Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es, o bé amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del Carrer Mallorca, 15 (Baixos) de Sant Ferran, telefonant al 971 32 12 10 extensió 1 o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat

Compartir

PROGRAMES