Declarats d’execució estratègica tres projectes de Formentera finançats amb l’Impost de Turisme Sostenible

El Govern balear ha declarat «d’execució estratègica» un total de 40 projectes finançats amb els fons de l’Impost de Turisme Sostenible corresponents a l’any passat i que sumen una inversió de gairebé 60 milions d’euros. D’aquesta manera es comprometen aquestes inversions, que ja no quedaran sotmeses als canvis pressupostaris.

Cicle de l’aigua i espècies invasores
A Formentera destaquen les obres de remodelació de la dessaladora de Formentera, que compten amb una partida de 400 mil euros, les actuacions de millora de punts conflictius de la xarxa hidrològica per valor de 250 mil euros, i una dotació de més de 853 mil euros que es destinaran al control de les espècies invasores a les Pitiüses.
A aquests projectes cal afegir altres que preveuen tenir impacte en totes les illes i que se centren en la millora de la gestió del cicle de l’aigua, tasques de conservació i recuperació de l’entorn i foment de les energies renovables.

About Author

Comments are closed.

background