TOP
L’estany des Peix, aquest matí.

Desestimades les mesures cautelars urgents per suspendre l’aplicació del reglament del fondeig a l’estany des Peix

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJB) ha desestimat la sol·licitud de l’Associació d’Usuaris Professionals de l’estany des Peix, que havia demanat l’aplicació de mesures cautelars urgents per suspendre l’aplicació del Reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratge d’aquest espai protegit. Les mesures cautelars urgents són les dictades per un organisme judicial sense atendre a les raons de la part demandada, en aquest cas el Consell de Formentera.
L’alt tribunal, en canvi, ha acordat que es tramiti la petició de la mesura cautelar per la via ordinària, no urgent, que ofereix la Llei Jurisdiccional. Aquesta opció implica, al contrari que la via d’urgència, que els magistrats hagin d’escoltar també a la part demandada en el procés contenciós administratiu abans d’adoptar una decisió sobre si paralitza cautelarment el reglament d’usos.
En l’auto del Tribunal signat amb data d’ahir, que no es pot recórrer, els magistrats no aprecien “raons d’urgència que exigeixin tan excepcional mesura”. I afegeixen: “És més, la mateixa part [referint-se a l’associació de professionals] ha actuat d’acord amb un criteri que denota la manca d’aquesta urgència. Si bé va interposar el seu recurs contenciós el 6 de maig de 2022 [en l’auto hi ha una errata i diu ‘març’], no és fins avui, 23 de maig de 2022, que sol·licita la suspensió cautelaríssima de l’aprovació inicial d’aquest Reglament, que s’aplica des del 9 de març passat”.
En nota de premsa divulgada el passat cap de setmana, l’associació demandant, que agrupa a empreses de lloguer de barques que fins a l’estiu passat operaven a l’estany, assenyala que la decisió d’iniciar un procediment contenciós administratiu contra el Consell de Formentera ha estat presa després de diversos intents fallits de diàleg amb la institució insular en les figures de les seves presidentes i consellers de medi ambient, a qui exigeix “responsabilitats”. Concretament el contenciós s’ha interposat contra l’aprovació inicial del projecte de Reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratge a l’estany d’es Peix. Cal recordar que aquest Reglament deixa fora del fondeig regulat a les barques de les empreses de lloguer, enquadrades administrativament en l’anomenada llista sisena.

 

 

Compartir

Comentaris (1)

  • Finselsous

    Si no la para un jutge l’haurem de parar el poble. Aquesta obra es una aberració , aturada de les obres ja i restitució del Estany al seu estat original!! ✊🏼

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.

PROGRAMES