TOP
La platja on es preveu la futura ubicació de l’actual quiosc Pirata Bus.

Dos quioscos seran reubicats: el Pirata Bus canviarà de platja

Les concessions de dos dels vuit quioscos inclosos en el concurs de lots de platja en marxa a Formentera, coneguts com La Franja i Pirata Bus, han set reubicades arran que en un primer moment la Demarcació de Costes hagués emès una resolució amb una proposta de denegació. Costes argumentà la negativa pel fet que les concessions sol·licitades per situar-hi aquests dos quioscos no respectaven la distància mínima de 300 metres amb relació a altres establiments expenedors de menjars i begudes, contemplada en el Reglament General de Costes.
Una vegada la institució insular proposà el desplaçament d’aquests dos quioscos, rebé el vistiplau de Costes, l’administració que finalment ha atorgat les concessions per un termini de deu anys, prorrogables per un màxim de cinc. Pel que fa a la Franja, la variació ha set poc significativa, de manera que el quiosc es mourà una desena de metres en direcció al sud-est. Ara bé, en el cas del Pirata Bus, la situació és més complexa. Segons confirma el Consell, l’establiment es desplaçarà 150 m al nord-oest de la seva posició actual, és a dir, en direcció a La Fragata, quedant a poc menys de 100 metres d’aquest restaurant.

A més de 300 metres del Flipper, però a menys de 100 de La Fragata
És destacable el fet que el Pirata Bus hagi de canviar de platja per respectar els 300 metres amb relació a altres establiments expenedors de menjars i begudes, però, en canvi, la seva posició futura quedi a menys de 100 metres de La Fragata (km 10.8), un restaurant de Migjorn amb més de quatre dècades de recorregut.
Aquesta aparent paradoxa s’explica en les conclusions de les al·legacions presentades pel Consell de Formentera davant de la denegació de Costes: “A l’escrit del Ministeri, no s’esmenta expressament quines instal·lacions constitueixen establiments expenedors de menjar i beguda, l’activitat de la qual pugui interferir amb la que es desenvoluparia als nostres quioscos. En aquests casos, s’ha d’acreditar l’existència del títol concessional corresponent per a una activitat similar”. És a dir, per ressituar el Pirata Bus s’ha tengut en compte exclusivament la distància mínima respecte a l’Insula (antic Flipper), un local afectat per la Delimitació Costanera que en el passat sol·licità i aconseguí una concessió de Costes. Paral·lelament, La Fragata, que també es troba afectada per la Delimitació Costanera, a efectes pràctics no s’ha tengut en consideració perquè no disposa de concessió de Costes, com molts altres establiments del litoral de Formentera, tot i que sí que compta amb llicència d’obertura de restaurant des de fa dècades.
A més del Reglament General de Costes, una normativa de 2013 (l’Ordre de la conselleria balear de Medi Ambient i Territori de 19 de juny) estableix que “les instal·lacions fixes expenedores de menjars i begudes al servei de la platja (…) se situaran a 200 metres com a mínim d’altres similars”, una distància que tampoc es compleix entre La Fragata i la nova situació del quiosc. El Consell, consultat sobre les conseqüències d’aquesta norma, ha indicat que es van proposar dos llocs a la Demarcació de Costes i finalment es va acceptar l’emplaçament descrit.
Segons fonts pròximes al procés, la localització descartada seria la platja des Valencians (km 10.5), on antigament hi havia el quiosc Guarachas (després Giallo), que s’hauria desestimat perquè en aquest lloc no hi ha prou superfície d’arena, ni un aparcament ampli, cosa que podria modificar significativament les condicions bàsiques de licitació i repercutir en la seva anul·lació.

Una “trista notícia” per a La Fragata
Des de la propietat de La Fragata s’han mostrat “afectats per aquesta trista notícia” perquè entenen que la nova situació del quiosc podria transformar i fer irreconeixible un enclavament que al llarg de dècades ha preservat un dels ambients més tranquils del litoral de Migjorn. La Fragata, un complex de restaurant i sis apartaments fundat el 1979, basa la seva oferta en la cuina tradicional i l’atenció personalitzada a clients que fa anys que repeteixen, i ofereix com a atractius les vistes a la mar i l’atmosfera calmada de la zona. A més de considerar que l’establiment d’un nou quiosc a les proximitats generaria una massificació de l’indret, des de la propietat també recorden que la zona d’estacionament actual seria insuficient per assumir un previsible augment de la concurrència en aquest punt del litoral.

Les ubicacions inicials eren susceptibles de reubicació
De moment, el responsable de Monolisto 2016, l’empresa amb la proposta més ben valorada en el concurs per a l’antic Pirata Bus, amb una oferta econòmica de 108.000 euros anuals, ha declinat valorar a Ràdio Illa aquesta modificació, que allunya el quiosc de la platja des Arenals, una de les, aparentment, més rendibles de l’illa.
Ara bé, experts en adjudicacions públiques consultats per Ràdio Illa han assenyalat els seus dubtes sobre el fet que la nova ubicació pugui considerar-se com una ‘modificació substancial’ en les condicions de la licitació, cosa que suposaria l’anul·lació del procés. En aquest sentit, les mateixes fonts recorden que en el plec del concurs es proposava una posició del quiosc que era susceptible de ser replantejada, com finalment ha succeït. En cas que l’oferta més ben valorada renuncii al lot, aquest passaria a mans de la segona proposta, impulsada pels actuals gestors del Pirata Bus.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES