TOP
Una imatge del Pirata Bus. Foto: Pilar Martínez/Diario de Ibiza.

Nous gestors en l’adjudicació provisional del Pirata Bus i La Franja

Els antics quioscos Pirata Bus i La Franja, a Migjorn, canviaran de gestors, segons les propostes d’adjudicació provisional per als pròxims sis anys que s’han fet públiques avui. Aquests eren els dos establiments del litoral que quedaven pendents d’adjudicar, arran que el passat 8 d’abril es coneguessin les resolucions provisionals -que continuen en procés- dels sis quioscos restants.
La puntuació per optar a la concessió comprenia tres capítols: l’oferta econòmica (35 punts), el projecte tècnic del quiosc (25 punts) i finalment diversos criteris (40 punts) relatius al medi ambient, als recursos humans o una aportació al servei de salvament i socorrisme, entre altres.
En el cas de La Franja els anteriors gestors havien desistit de participar en el concurs públic. Una empresa amb seu a Formentera i que ja té interessos en la restauració de l’illa ha guanyat de forma provisional havent presentat l’oferta econòmica més elevada (55.000 euros) i ha empatat amb la resta d’aspirants en obtenir la màxima puntuació en l’apartat de criteris sobre qüestions relatives a medi ambient i recursos humans, entre altres. En canvi, en el projecte tècnic del quiosc, la seva no ha set la proposta més ben valorada.
Pel que fa al quiosc Pirata Bus, l’adjudicació provisional ha set per una societat amb seu a Mallorca i que ja té interessos a Formentera, almenys, en el sector del comerç alimentari. En aquest cas la proposta que ha guanyat l’adjudicació provisional també és la més elevada (108.000 euros), mentre que ha aconseguit la màxima puntuació en el capítol de criteris mediambientals, recursos humans i socorrisme. En canvi, la proposta dels anteriors gestors ha perdut punts en l’apartat de recursos humans si bé el seu projecte tècnic ha set el que millor nota ha tret, tot i que per una escassa diferència respecte al guanyador.

El procés no està tancat
Ara aquestes propostes d’adjudicació s’han d’elevar a la Comissió de Govern del Consell de Formentera, que requerirà la documentació pertinent per concloure el procés. Els interessats comptaran amb 10 dies hàbils per presentar-la. Una vegada revisada aquesta documentació, el Consell disposarà de 15 dies més per comunicar la resolució definitiva. Durant aquesta fase, encara hi ha lloc a fer al·legacions, de manera que el procés es podria allargar. Des del Consell no s’ha sabut precisar fins a quan.

No es descarten les ofertes econòmiques 
En relació a les sis adjudicacions provisionals que es conegueren a principis de mes, cal recordar que el Consell anuncià que la Comissió de Govern havia demanat a la Mesa de Contractació que revisés la validesa dels informes de viabilitat econòmica de cadascuna de les ofertes i també que demanés una acta de titularitat real a les empreses.
Si bé sobre la titularitat de les societats la Mesa de Contractació no s’ha pronunciat encara, l’acta sí que assenyala la coherència de les ofertes econòmiques: “Entenent que la viabilitat [econòmica] és una anàlisi que té per finalitat conèixer la probabilitat que existeix de poder dur a terme un projecte amb èxit. Les dades aportades pels licitadors no incorren en pèrdues”. Així mateix, la Mesa de Contractació afegeix: “No establint els plecs mesures correctores especials que regulin les conseqüències de la presentació d’ofertes anormalment altes, i no resultant irracionals, il·lògics o incoherents els estudis de viabilitat aportats (…) no s’entreveuen motius que aconsellin descartar les ofertes presentades”.

 

Compartir

PROGRAMES