TOP
L’estudi servirà per saber si hi ha empreses interessades en l’execució i posterior explotació de la planta. CIF

El Consell estudia la construcció d’una Planta de Valorització de Residus de Construcció i Demolició

La Junta de Govern ha aprovat avui la realització d’un estudi de mercat preliminar davant la necessitat de preparar correctament la licitació per a la construcció d’una Planta de Valorització de Residus de Construcció i Demolició a l’àrea de gestió de residus de Formentera.

El Consell té com a objectiu realitzar una consulta per a valorar les diverses solucions tècniques que comporten la construcció de la citada planta en atenció al que es preveu en el Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos, així com informar els operadors econòmics sobre el plantejament de l’obra i els seus requisits.

A més de captar informació per a l’elaboració de la futura licitació, la consellera de Gestió Ambiental, Verónica Castelló, ha assegurat que aquest estudi de mercat previ “servirà per saber si hi ha empreses interessades en l’execució i posterior explotació de la planta”.

Aquestes preguntes se centren en l’experiència i capacitats de les empreses en la gestió d’aquesta mena de plantes, les tecnologies i mètodes que han implementat en projectes similars per a la separació i la valorització d’aquests residus; els plans que tenen les empreses per al material de rebuig que no es pugui valorar, o quines mesures tenen planejades per controlar i garantir la qualitat dels productes reciclats d’aquestes etapes.

Quant a mesures ambientals i sostenibilitat, el Consell vol saber com tenen previst les empreses consultades minimitzar l’impacte ambiental de la planta i promoure pràctiques sostenibles en les feines diàries, així com quines són les estratègies per reduir la generació de residus i maximitzar la reutilització i el reciclatge.

Finalment, quant al compliment normatiu i la seguretat, les preguntes van dirigides a conèixer com s’asseguraran per complir totes les regulacions i les normatives locals i estatals relacionades amb la gestió de residus i l’operació de la planta, a més de conèixer quin és el seu enfocament per garantir la seguretat del personal i minimitzar els riscos associats amb la manipulació de residus de construcció i demolició en les diferents etapes del procés.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES