TOP
El pati amb els nous ombracles del Ceip Sant Ferran.

El Consell ha fet treballs de millora dels centres davant de l’inici del curs

El Consell de Formentera, a través de les conselleries de Serveis Insulars i d’Educació, informa que al llarg dels mesos d’estiu s’han desenvolupat obres de millora i adequació als centres escolars públics d’infantil i primària de l’illa davant l’inici del curs. Entre els treballs fets destaquen l’eliminació de barreres arquitectòniques, la reposició de les fonts d’aigua que s’havien tret per mor de la covid i diverses feines de manteniment i millora. Aquestes tasques es realitzen després de recollir les peticions de les direccions dels centres, les associacions de mares i pares i els consells escolars. Les intervencions realitzades són les següents.

CEIP Mestre Lluís Andreu
En aquest col·legi s’han eliminat les barreres arquitectòniques en l’accés principal a l’edifici Tramuntana i s’ha regularitzat el paviment. A més, s’han instal·lat ventiladors en diverses aules seguint amb el procés d’acondicionament de les aules que ja s’havia iniciat el curs anterior. La brigada dels Serveis Insulars ha fet treballs de pintura interior de totes les aules, neteja general, esbrossar herbes, recollir restes de poda i neteja de patis exteriors i interiors.

Entrada del CEIP Mestre LLuís Andreu, sense barreres arquitectòniques.

Així mateix, s’han reparat poms de portes, algunes finestres i aixetes de rentamans. D’altra banda, en dos setmanes es llevarà la pèrgola de fusta al costat de les pistes i es muntarà a una altra zona del pati. També es farà un tractament amb tela asfàltica negra sobre la coberta per reduir l’absorció de calor i es farà una millora al costat de la pista de bàsquet.

CEIP Sant Ferran de ses Roques
En el col·legi estrenat l’any passat s’han instal·lat aixetes d’aigua als patis i passadissos per facilitar el reg i la neteja, s’ha netejat i pintat l’interior de totes les aules, s’ha instal·lat un calaix de sorra d’11×11 metres al voltant del gronxador nou a la zona del pati de terra de primària, i s’ha desbrossat i netejat el pati de terra. A més, s’ha instal·lat un sistema de reg per degoteig als arbres que va plantar el centre. Cal destacar que s’han instal·lat ombres als espais exteriors i que en les pròximes setmanes s’instal·laran persianes als despatxos i a la resta de finestres que donen a la façana. D’altra banda, s’ha fet la instal·lació del gas propà per possibilitar l’inici del servei del menjador en aquest centre. En darrer lloc, també s’han desplaçat els contenidors soterrats que hi havia a l’entrada de l’escola.
En aquests dos centres, en les pròximes setmanes es col·locaran aparcaments de bicicletes demanats aquest mes de setembre i noves estructures d’ombra.

CEIP El Pilar de la Mola
A l’escola de la Mola, la brigada ha polit i envernissat la caseta de fusta i les taules de pícnic exteriors, s’han pintat les aules i l’exterior. S’ha revisat la tanca del centre i s’ha reparat el timbre exterior, així com l’aula modular.

Taules de pícnic exterior al CEIP El Pilar.

El Consell de Formentera ha invertit devers 32.000 € en empreses externes contractades per fer part d’aquestes feines, a més de les tasques que han realitzat els treballadors de la brigada de serveis tècnics. Cal destacar que durant el curs se seguiran fent feines de manteniment i millores a tots els centres.

Compartir

PROGRAMES