TOP
Un carrer de la zona des Ca Marí. GM

El Consell sol·licita finançament de l’ITS per a la xarxa de sanejament des Ca Marí

El Consell de Formentera ha presentat a la convocatòria del Pla Anual de l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) per al període del 2023 el projecte d’execució de la xarxa de sanejament des Ca Marí. Segons la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, els projectes presentats a l’Impost de Turisme Sostenible són molt importants per l’illa, ja que “permeten tenir un finançament extraordinari per dur endavant projectes com el sanejament des Ca Marí, que a més de ser molt important i demandat pels veïns i veïnes de la zona, també disminuirà la utilització dels emissaris contribuint així a l’agenda 2030 i el compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), en concret el relacionat amb aigua neta i sanejament”.
Aquest projecte permetrà dotar a aquest nucli turístic d’un sistema de clavegueram que enviï les aigües brutes a l’EDAR de Formentera perquè puguin ser depurades i finalitzin en la bassa de reg on es puguin tornar a fer servir per regar els camps de l’illa i tancar el cicle de l’aigua, segons ha afegit el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

Intervenció planificada entre 2022 i 2024
El pressupost d’adjudicació de les obres és d’1,5 milions d’euros. El Consell de Formentera es farà càrrec del 16% (250.000 €) i ha demanat que el 84% restant (1.250.000 €) es financi amb Fons de l’Impost de Turisme Sostenible. El termini d’execució consta de tres fases, en tres anualitats, els hiverns de 2022-2023 i de 2023-2024.

1. Fase «zero», d’adquisició de terrenys, prevista per a les anualitats 2022, amb un cost de 250.000 euros.
2. Primera fase, de canalització dins el nucli, prevista per a les anualitats 2023, amb un cost de 500.000 euros.
3. Segona fase, de bombeig i resta de la canalització, prevista per a l’anualitat de 2024, amb un cost de 500.000 d’euros.

Cal recordar que el Consell de Formentera ha mantengut diverses reunions amb l’Associació de veïns des ca Marí en les quals ambdós han coincidit en la necessitat de dotar el nucli turístic d’un sistema de clavegueram que permeti enviar les aigües brutes del nucli a l’EDAR de Formentera.
Per poder desenvolupar el “Projecte d’execució de la xarxa de sanejament municipal de l’àrea d’assentament (AMR) des Ca Marí a Formentera. Fase I” s’ha hagut de fer la modificació puntual número 6 del PTI de Formentera per canviar la qualificació dels terrenys on anirà ubicada la impulsió.
Amb aquest projecte el Consell vol aconseguir els objectius que persegueixen els projectes finançats amb fons de l’ITS com ara:

-Mitigació i adaptació al canvi climàtic: la substitució dels materials existents, per uns materials més eficients i sostenibles. Evitarem fuites, embussos i permeabilitat amb les aigües de pluja, així com realitzar la connexió al bombeig general per arribar a l’EDAR de Formentera i després a la bassa de reg per ser reaprofitada pel sector primari de l’illa.
-Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del mar: la millora de la qualitat de les aigües residuals i el seu aprofitament faria disminuir la quantitat d’aigua sortint de l’emissari protegint així la biodiversitat marina.
-Economia circular: la bassa de reg de Formentera preveu que pugui abastir-se de les aigües residuals, i tancar així el cercle de l’aigua a la nostra illa i disminuint el consum d’aigua provinent de la dessaladora i a la mateixa vegada disminuint l’aigua vessada a la mar pels emissaris. Perquè això sigui possible, cal que l’aigua que arribi a la bassa sigui de bona qualitat, i millorant la bassa de reg estarem beneficiant el sector econòmic primari local i el producte local i fet a Formentera.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES