TOP
Sílvia Tur durant una intervenció al Parlament.

El Parlament aprova sis propostes presentades per Sílvia Tur

La diputada de Formentera, Sílvia Tur, integrada al grup mixt, ha aconseguit que s’aprovessin les sis propostes de resolució que havia presentat arran del debat de política general del passat 20 d’octubre.

Corredors turístics segurs
En l’àmbit turístic, el Parlament insta al Govern de les Illes Balears a continuar treballant, d’acord amb el Consell de Formentera, per establir acords i protocols de forma urgent tant en l’àmbit estatal com internacional per a la propera temporada turística que tinguin en compte les particularitats de Formentera i que propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura tant pels visitants com pels residents.

Prova pilot de residus d’envasos
Donats els sobrecostos de gestió de residus ocasionats per la triple insularitat de Formentera, el Parlament insta al Govern a implementar, durant l’any 2021, la prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn de residus d’envasos a l’illa de Formentera de la mà del Consell Insular, desenvolupant el projecte de la Direcció General de Residus i amb l’adaptació existent per a l’illa.

Increment de l’atenció primària
També s’insta al Govern a reorganitzar i incrementar el servei d’atenció primària de forma presencial al Centre de Salut de Formentera, respectant els circuits separats de pacient respiratori i no respiratori, així com per a les consultes de Pediatria.

Agència de l’habitatge
El Parlament insta a desenvolupar l’acord del plenari aprovat per unanimitat per a la creació i dotació de recursos a l’Agència de l’habitatge de Formentera, atès que existeix la dotació pressupostària.

Nova branca d’FP
S’insta al Govern a què un dels vuit nous centres de formació professional de referència anunciats per la Presidenta en la sessió del debat de política general sigui un centre de formació professional de l’àmbit agroramader i forestal ubicat a Formentera.

Projectes a finançar amb Fons Europeus
Finalment, es reclama al Govern defensar davant la Unió Europea els vuit projectes presentats per part del Consell de Formentera susceptibles de ser finançats mitjançant els Fons Europeus per a la Recuperació i Resiliència.

Compartir

PROGRAMES