TOP
El Ple durant una de les votacions unànimes d’avui.

El Ple demana la unitat d’hospitalització a domicili i fa la primera passa pel menjador escolar a Infantil i Primària

Avui s’ha celebrat la sessió ordinària del ple del mes de juliol del Consell de Formentera en què s’ha aprovat per unanimitat una proposta presentada per l’oposició i transaccionada amb l’equip de govern per instar al Govern balear a donar les passes necessàries per crear la unitat d’hospitalització a domicili de Formentera i continuar treballant per augmentar les prestacions sanitàries i garantir una sanitat pública universal i de qualitat com a dret fonamental bàsic. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat que “crec que és just reconèixer l’esforç que està fent l’administració pública per garantir la qualitat assistencial de l’hospital” i ha assenyalat que “és el moment de reprendre aquest projecte que millorarà les prestacions sanitàries a Formentera”.

Menjador escolar
D’altra banda, l’equip de Govern ha presentat una moció d’urgència per aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per al servei de menjador escolar als centres educatius públics d’Infantil i Primària de Formentera. Amb l’inici del nou curs escolar 2022-2023, s’oferirà un servei de menús escolars per als centres educatius públics d’infantil i primària, la gestió del qual anirà a càrrec del Consell Insular de Formentera. Aquest servei s’oferirà a través d’un conveni amb la Conselleria d’Educació del Govern, ja que no hi havia empreses interessades, segons ha explicat la consellera d’Educació, Susana Labrador, que ha agraït “a l’equip directiu de l’escola i a l’APIMA de Sant Ferran l’ajuda per posar en marxa aquest servei tan important per a les famílies de Formentera”.
El preu del menú quedarà fixat cada any segons la instrucció que estableix la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. A aquest preu, que ronda els 5 euros, segons Labrador, es podrà afegir una quota per fer front a les despeses del personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat i el cost del transport del menjar en cas que s’hagi de traslladar. Els alumnes de famílies amb rendes baixes podran demanar una beca per al menjador escolar a la Conselleria d’Educació. Labrador ha anunciat que “es preveu que al setembre comenci el servei de menjador al CEIP Sant Ferran de ses Roques, on hi haurà el servei de cuina, i que durant el curs es pugui traslladar el menjar a manera de càtering per donar el servei al CEIP Mestre Lluís Andreu i al CEIP El Pilar amb la col·laboració dels equips directius i les APIMA“.

Reordenació de la Savina i marina seca
En aquest ple s’ha donat compte de l’acord de la Comissió de Govern d’aprovació inicial del Pla especial del port de la Savina. Aquest document el promou l’APB i el tramita i aprova el Consell de Formentera, i ha set redactat en consens entre ambdues administracions. El passat 14 de juliol va ser publicat al BOIB i, actualment, està en període d’exposició pública. Abans de finals d’any s’espera que el Ple l’aprovi definitivament.

L’objectiu del pla és “reordenar i redefinir la part terrestre i es fa de manera coordinada amb la reordenació de la marítima”, segons el conseller de Territori, Rafael González. Les principals accions que preveu aquest pla són:

– Integrar correctament el port amb la població de la Savina.
– Potenciar la mobilitat a peu i en bici, destacant les noves zones per a vianants i el carril bici fets, i mitjançant la creació d’un nou carril bici que enllaci el port amb el camí des Brolls.
– En les proximitats de l’estació marítima, comunicar l’arribada amb vaixell amb els serveis de bus i taxi, l’edifici d’aparcament de vehicles de lloguer, les zones d’aparcament, el carril bici i la zona de passeig.
– Construir aparcaments soterrats sota els edificis existents a la zona de ponent del port quan aquests es reformin.
– Reubicar l’antiga confraria a la nova ubicació.
– Disposar d’una marina seca a la zona de llevant del port.
– També en aquesta mateixa zona, crear un punt d’interpretació del BIC de ses Salines i rehabilitar la torre des Trituradors, que serà visitable.

Bé d’interès cultural immaterial
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat declarar bé d’interès cultural immaterial (BICIM) la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que amb aquesta aprovació finalitza el procés de declaració, que no ha rebut cap al·legació i que suposa una passa més en la dinàmica iniciada aquesta legislatura de salvaguardar el nostre patrimoni. La consellera Guasch ha afegit que “la vela llatina és patrimoni no només de les Illes Balears, sinó també de tota la Mediterrània i és molt important impulsar-ne la protecció”.

Reglament de serveis socials
Amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició s’ha aprovat de manera inicial el reglament pel qual s’estableixen els principis específics d’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental de Formentera. Aquest reglament, tal com ha destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, també regula els requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials comunitaris bàsics, el servei d’atenció primerenca, els serveis d’estades diürnes, els serveis residencials i els centres d’atenció polivalent a l’illa de Formentera per a aquests sectors de població. El conseller Ramírez ha subratllat que “es tracta d’un document tècnic, però essencial, que regula com es prestarà el servei i que ajudarà a millorar la coordinació i l’eficiència de l’administració per a la gestió dels serveis socials a Formentera”. El document, per exemple, ha afegit el conseller, “permetrà començar el servei en la nova residència per a persones dependents”.

Condecoració al cap de la policia local
El Ple també ha donat suport per unanimitat a la proposta de condecoració pels trenta anys de servei al cap de policia local. Segons ha explicat el conseller d’Interior, Josep Marí, s’ha aprovat la concessió de la “Creu al mèrit policial amb distintiu blanc” de la comunitat autònoma de les Illes Balears a Félix Ramos Pérez, el qual presta servei al Consell Insular de Formentera, amb càrrec d’oficial. Aquesta distinció es lliura als membres de la policia local quan compleixen trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local i que hagin tengut una trajectòria professional destacada. Josep Marí ha aprofitat per agrair a Félix Ramos la seua dedicació, així com a la resta de professionals de la plantilla.

Contracta del servei de recollida de residus i neteja
L’equip de govern (GxF i PSOE) i l’oposició (Sa Unió) han presentat una proposta conjunta relativa a la contracta del servei de recollida de residus i neteja que acorda vetlar pel compliment de la recollida selectiva de les fraccions de paper cartó, envasos lleugers, vidre, rebuig i matèria orgànica per incrementar les ràtios de recollida selectiva del municipi; així com incentivar l’ús de la deixalleria i de la planta de transferència perquè no es produeixi l’abandonament de residus voluminosos ni dels residus que no tenen cabuda als contenidors del carrer. La proposta també inclou estudiar la possibilitat d’incrementar els mitjans adscrits a l’actual contracta de forma transitòria i fins que s’adjudiqui la nova contracta per millorar la neteja viària, de les nostres platges i del servei en general, així com exigir a l’empresa concessionària del servei que optimitzi els recursos humans i materials per millorar el servei.

Punts retirats i rebutjats de l’oposició
A més, Sa Unió ha retirat la proposta relativa a sol·licitar la modificació de la Llei de Residus i Sòls Contaminats a l’espera que sigui debatuda en una futura sessió plenària. Segons Sa Unió, entre altres qüestions, aquesta normativa planteja una gestió dels residus de poda vegetal que no s’adapta a la realitat de Formentera. D’altra banda, amb els vots en contra de GxF i PSOE, no ha prosperat la proposta de l’oposició que demanava una moratòria d’un any per l’aplicació dels currículums propis de la LOCME.

Compareixença de Vanessa Parellada
La consellera de Joventut, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, ha comparegut avui davant el ple. Pel que fa a Joventut, ha explicat que al Casal de Joves s’ha recuperat la normalitat prèvia i ha destacat les bones xifres d’afluència de joves, sobretot de 10 i 11 anys, d’entre 30 i 50 cada tarda de mitjana. D’altra banda, ha anunciat que en el primer pis del Casal s’està equipant per crear nous espais per als joves i que a les antigues escoles de Sant Ferran també disposaran de nous equipaments.
Pel que fa a Participació Ciutadana, la consellera ha assegurat que es continuen sumant noves associacions, actualment hi ha 119 entitats registrades. En referència al Consell d’Entitats ha destacat el retorn a la presencialitat i la recuperació de les sessions relatives a pressupostos participatius després de dos anys en què els diners han estat destinats a ajudes per mor de la covid. Enguany hem fet recuperat també el projectes pendents al 2020 i les associacions han tornat a triar projectes per dur endavant a la nostra illa.
Finalment, pel que fa a l’àrea de Noves Tecnologies, Parellada ha destacat que els treballadors de l’àrea tenen dos grans grups d’usuaris finals: la ciutadania, tant de Formentera com de fora, i la resta de personal del Consell, per poder facilitar la seua feina. Ha destacat l’esforç per mantenir serveis i infraestructures per apropar la institució a la ciutadania a través de l’administració electrònica i per pressionar i facilitar a les companyies el manteniment d’una cobertura òptima.
Finalment, la consellera ha agraït la feina de tots el personal de les seues àrees per al final donar el servei públic més proper i millor possible.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES