TOP
Accés al cementeri de Sant Francesc. Foto: CIF

Els experts estudien tres possibles ubicacions per a la fossa dels presos des Campament

El Govern balear ha informat al respecte de les actuacions que té previst portar a terme a Formentera, en el marc del tercer Pla d’Actuacions en Fosses de la Guerra Civil, relatiu a 2021 i 2022 i que també preveu 16 intervencions més a les Balears. L’actuació prevista al cementeri nou de Sant Francesc és una de les més importants que es duran a terme, pel nombre de víctimes que s’hi podrien localitzar i la delimitació clara de les zones on seria viable l’exhumació. La incorporació d’aquesta actuació dins el tercer pla d’exhumacions és fruit de l’estudi històric elaborat per l’historiador Antoni Ferrer Abárzuza, que dóna per definitiva la xifra de 58 víctimes mortals del penal de Formentera (es Campament) entre 1941 i 1942 i defineix tres indrets del cementeri de Sant Francesc on es poden dur a terme intervencions viables per tractar de localitzar les seves restes.
L’informe, elaborat a partir de les investigacions duites a terme fins avui i de les aportacions de diferents testimonis, recull les condicions inhumanes en què vivien els presos a Formentera: amuntegats, en instal·lacions insalubres i amb una falta generalitzada d’aliments que els abocava a la fam i, finalment, a la mort.

Noves fonts s’afegeixen a la investigació
Per determinar la xifra exacta de víctimes mortals de la presó de Formentera, Antoni Ferrer Abárzuza afegeix noves fonts documentals. Fins ara s’havien analitzat els llibres del Registre Civil de Formentera i el llibre de defuncions de la parròquia de Sant Francesc Xavier, i Ferrer afegeix dues fonts més, fins ara inexplorades: els expedients d’Administració de justícia de l’Arxiu del Consell de Formentera i els padrons municipals d’habitants. Els resultats són coincidents i corroboren la xifra de 58 víctimes mortals.
Sobre el lloc d’inhumació de les víctimes, l’estudi explica que el cementeri nou de Sant Francesc es va inaugurar el 1940, uns mesos abans que es produís la primera mort documentada a la presó de Formentera, datada l’abril de 1941. No s’han trobat testimonis directes d’aquells enterraments, però sí que hi ha dos testimonis secundaris que coincideixen a indicar com a possible ubicació dos dels quatre quadrants dels quals consta el cementeri nou, ubicats a la part oest i que ja estaven acabats de construir l’any 1938. L’historiador conclou, a partir de la documentació consultada, que les inhumacions es varen fer d’acord amb el ritu cristià catòlic. El que no podem saber és si en el seu dia les tombes estaven identificades.
L’estudi inclou, com a novetat, no només informació de les víctimes mortals sinó també de la totalitat de persones que varen estar empresonades al penal de Formentera —prop de 1.500 noms— a partir de la transcripció de llistes dels padrons i el seu processament.

Compartir

PROGRAMES