TOP
Gràfic del Govern balear de les reserves hídriques.

Formentera en alerta per sequera, mentre les reserves de les Balears creixen del 53% al 54% al gener

La Unitat de Demada (UD) de Formentera es troba en alerta per sequera, indicant un nivell més crític en les seves reserves d’aigua, segons informa el Govern balear. En canvi, les nou Unitats de Demanda de Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, i Eivissa es mantenen en prealerta.
En el detall per unitats de demanda, s’observa un panorama mixt: Artà, Migjorn, Pla, Menorca, i Eivissa han experimentat descensos en les seves reserves, contrastant amb els augments a Formentera, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia i Tramuntana Nord i Sud.
Les reserves hídriques de les Illes Balears han experimentat un lleuger augment durant el mes de gener, passant del 53% al 54%. Per illes, Mallorca ha registrat un increment en les seves reserves hídriques del 54% al 56%, mentre que Menorca ha experimentat una reducció del 54% al 52%, i Eivissa ha patit una caiguda més pronunciada del 43% al 39%. El Govern no ofereix xifres de les reserves de Formentera, però indica que la situació global de les reserves hídriques a les Illes Balears ha millorat en comparació amb l’any anterior, quan la situació global estava al 53%.

Dades de pluviometria
Al gener, les Illes Balears han experimentat un mes amb més pluges del que és habitual, registrant 66,8 litres per metre quadrat (l/m²) i superant així la mitjana històrica de 54,6 l/m². En detall, Mallorca i Menorca van gaudir de condicions més humides, amb precipitacions de 76,1 l/m² i 68,0 l/m² respectivament. En contrast, Formentera i Eivissa van tenir menys pluja del que és usual, amb 18,6 l/m² i 12,5 l/m², quedant per sota de les seves mitges històriques.
Aquest mes també es va caracteritzar per temperatures més altes del que s’esperava, amb una mitjana de 12,2 °C, la qual cosa suposa una anomalia de +1,7 °C respecte a la norma.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES