TOP

La Brigada del Consell arregla 80 km de camins a l’any

El cos està format per tres treballadors i compta amb maquinària pesant especialitzada, concretament un camió, una motoanivelladora, un compactador, una pala carregadora, un tractor i dos dipòsits d’aigua.
El procés que se segueix per arreglar els camins, comença per abocar la terra, després es passa l’anivelladora i el compactador, es rega i torna a fer una passada el compactador.
La terra utilitzada prové de la Planta de Transferència des Cap, on s’acumulen els materials extrets en les excavacions i obres que es porten a terme a l’illa.
La Brigada treballa de setembre a juny, ja que a l’activitat turística de l’estiu desaconsella tallar camins. A més, els integrants d’aquest cos del Consell de Formentera també realitzen altres tasques, com desbrossar camins o regar els aparcaments més importants i els camins del Parc Natural durant els mesos de temporada turística.

Compartir

PROGRAMES