TOP
La depuradora de Formentera, prop de Sant Francesc. CAIB.

La mala qualitat de l’aigua del clavegueram i les fosses sèptiques comprometen el funcionament de la depuradora

Juan Calvo, secretari general d’ABAQUA (Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental), entitat adscrita al Govern balear, afirma (escoltau l’entrevista) que les aigües que evacua l’EDAR (Estació d’Aigües Residuals) de Formentera compleixen la normativa vigent. Això significa que, mitjançant processos de tractament biològic, aquesta instal·lació redueix en un 90% la càrrega orgànica que rep. Tot i això, i segons indica la Direcció General d’Agricultura, aquestes aigües depurades sovint no assoleixen la qualitat mínima per incorporar-les al sistema de regeneració per al regadiu, de manera que finalment són abocades al medi marí, per mitjà de l’emissari des Caló de s’Oli, en el Parc Natural de ses Salines.

Calvo admet que quan la matèria orgànica a gestionar és molt voluminosa, encara que s’aconsegueixi reduir-la fins a un 10%, acaba resultant una quantitat elevada. Una afirmació que encaixa amb les dificultats per aprofitar l’aigua per al rec i amb els estudis sobre l’alta concentració de carboni i nitrogen a la zona de l’emissari, cosa que perjudica el creixement de la posidònia en una àrea protegida.
En aquest sentit, Calvo destaca dos problemes que compliquen el funcionament de l’EDAR: l’abocament mitjançant camions cisterna dels llots de les fosses sèptiques d’establiments i habitatges no connectats al clavegueram, i els alts índexs d’incompliment de la normativa que registra l’aigua que arriba a la depuradora a través de la xarxa de sanejament municipal.

“Formentera no compleix el pla hidrològic”
D’una banda, el directiu d’ABAQUA aclareix que els llots de fosses sèptiques, que són gairebé sòlids, són considerats residus amb una alta càrrega orgànica que són molt més difícils de depurar que l’aigua del clavegueram. Per això, precisa Calvo, el pla sectorial de residus de Formentera inclou la previsió d’una instal·lació específica que els processi.
Sobre la qualitat de l’aigua que arriba a la depuradora provinent de la xarxa de sanejament, Calvo apunta que no satisfà el llindar establert per la normativa, de manera que “Formentera no compleix el pla hidrològic”. Segons les últimes dades publicades per ABAQUA, hi havia incompliments entre un 77,1% i un 88,5% del total de l’aigua d’entrada durant el període 2016-2019. Mentre que l’any 2020 (el primer de la pandèmia) es va produir una lleugera reducció fins a arribar al 66,8% de cabal. Calvo exposa que aquests incompliments estan motivats per una excessiva càrrega orgànica i, en algunes ocasions, vessaments de productes químics, com hidrocarburs, que ja s’han notificat al Consell perquè els investigui.

Inversions a la depuradora
D’altra banda, el responsable d’ABAQUA ha informat que a finals d’enguany està previst publicar la licitació per millorar els processos de depuració de l’estació de Formentera, una intervenció valorada en 300.000 euros. Així mateix, a finals de 2023 s’hauria de licitar l’ampliació de la depuradora, pressupostada en 4 milions d’euros, i que permetrà donar servei a una població de fins a 40.000 habitants en comptes dels 30.000 actuals. A més, Calvo ha explicat que ja estan redactats i a l’espera d’aconseguir els permisos de la Demarcació General de Costes els projectes per a la remodelació de la canalització que arriba al litoral i per a la substitució de l’emissari actual, que és una instal·lació “molt antiga” que no té la longitud suficient.

 

Compartir

PROGRAMES