TOP
El port de la Savina. Foto: APB.

L’APB acostarà les barques d’excursions a l’estació marítima i potenciarà el xàrter nàutic

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat aprovar els plecs de bases i clàusules que han de regir el concurs públic per a la gestió de llocs d’amarratge i locals a la dàrsena interior de ponent del port de la Savina. El concurs es licita per atorgar una autorització administrativa d’un any, amb possibilitat de prorrogar-la fins a un termini màxim de tres anys.

A les bases del concurs s’estableix la gestió d’una superfície total de 13.408 m², dels quals 9.183 m² corresponen a mirall d’aigua i la resta a superfície de terra. S’inclou també la gestió de tres edificacions destinades a activitats comercials, així com una estació de subministrament de combustibles per a embarcacions d’esbarjo. La quantia anual de la taxa d’ocupació a millorar serà de 507.786,90 euros.

A les bases del concurs s’estableix la gestió d’una superfície total de 13.408 m². APB

Reordenació de l’espai
També s’ha acordat reubicar les operacions d’embarcament i desembarcament de passatgers de les barques d’excursions als voltants de l’estació marítima. Concretament en un espai que forma part actualment de la concessió atorgada en el seu dia a l’empresa Marina de Formentera SA i que finalitza el 27 de maig.

La nova autorització a licitar exclourà aquesta zona del port, però sí que, en canvi, inclourà l’espai de làmina d’aigua que quedarà lliure al moll Pantalà i moll de Ribera amb el trasllat de les barques de les excursions marítimes. Aquest espai es proposa dedicar a la gestió d’amarratges de fins a sis metres d’eslora, que en temporada alta, i a petició del Consell de Formentera, es podrien destinar a embarcacions de xàrter nàutic.

Aquesta reordenació de l’espai és compatible amb els instruments de planificació vigents del port de la Savina i amb el nou Pla Especial, ara en tramitació, així com amb l’actual ordenació del passeig marítim del port de recent construcció.

Prèviament a aquests acords, el Consell d’Administració de l’APB ha denegat a la mateixa sessió la petició de pròrroga de concessió de tres anys i mig presentada per l’empresa Marina de Formentera, SA sobre aquest espai públic portuari, cosa que possibilita la seva reordenació i la licitació del concurs per a una nova autorització de gestió d’amarratges.

Compartir

PROGRAMES