TOP
Zona del port objecte del concurs. Foto: APB

L’APB aprova les bases del concurs de gestió de la dàrsena d’embarcacions menors del port de la Savina

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat les bases que han de regir el concurs públic per a l’explotació dels amarratges de la dàrsena d’embarcacions menors del port de la Savina.
Amb aquest concurs es triarà la solució més avantatjosa per a l’atorgament d’una autorització administrativa per a l’explotació d’una superfície total de 12.510 m², caracteritzats per 412 metres de línia d’atracament, edifici A de serveis amb superfícies descobertes més recinte de dipòsit de gas associada, edifici de Torre de Control amb planta baixa i primera planta, i edifici de lavabos adjacents a la zona de domini públic portuari associada a la dàrsena pesquera del port de la Savina.
La quantia anual de la taxa d’ocupació a millorar pel licitador ascendeix a 153.254,06 € més IVA. La durada de l’autorització serà d’un any, a comptar de l’atorgament d’aquesta, prorrogable a altres dos més, d’any en any.

Compartir

PROGRAMES