Les dones treballen sis vegades més en tasques domèstiques que els homes

El temps mitjà que destinen les dones de les Balears a les feines de casa multiplica per sis a l’estona que hi dediquen els homes. Un estudi de Gadeso indica que les dones hi inverteixen quatre hores i mitja a la setmana, mentre els homes només uns 45 minuts.
Aquesta desigualtat es repeteix en la cura de fills petits, amb una proporció de tres hores i quart de dedicació de les mares, enfront dels 45 minuts dels pares.
L’estudi confirma que aquesta desigualtat es continua reduint, malgrat que les dones també trenguin una feina que els exigeix estar fora de casa.

Desigualtat a la feina
En l’àmbit laboral, el 47% dels enquestats opina que la dona ho té més difícil que l’home per accedir a una mateixa feina, i un 62% no té dubte que elles tenen un sou inferior al d’ells per realitzar un treball d’idèntiques característiques.
Sobre les mesures de conciliació en el treball, els sondejats indiquen que el seu ús «provoca conflictes en l’àmbit laboral», el que porta a Gadeso a concloure que els empresaris veuen l’aplicació d’aquests drets laborals com un «cost afegit que, d’alguna manera, es vol transferir al treballador».
Així ho demostra el fet que la majoria de persones que han emprat algunes d’aquestes mesures de conciliació treballen per a l’administració. I són, sobretot, les dones, un 33,5% enfront del 4,5% dels homes, qui les sol·liciten.

About Author

Comments are closed.

background