TOP
Instal·lació solar en una teulada.

Les llars amb energies provinents del sol tindran una bonificació de l’IBI de fins al 50%

A partir de l’exercici 2022, l’impost sobre els béns immobles (IBI) de les propietats que tinguin instal·lats sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol estarà bonificat fins al 50%. Aquesta rebaixa ha estat aprovada de manera inicial en el ple de setembre i ara està pendent de l’aprovació definitiva.
El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha assegurat que “amb aquesta rebaixa volem potenciar la instal·lació d’aquest tipus de generadors d’energia que són sostenibles, ens ajuden a preservar el nostre entorn i van en la línia de conservar la nostra illa que des de fa anys defensam des del Consell”.

Bonificacions
En concret, hi haurà una bonificació del 40% de la quota de l’impost sobre béns immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat d’instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l’excedent produït a la xarxa, la bonificació serà del 50% de la quota de l’impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys.

Tràmit d’instal·lació senzill
El Consell ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu d’agilitar i fer més senzill que els ciutadans les puguin instal·lar a les seves llars, segons ha afegit el conseller. La instal·lació de plaques captadores d’energia solar es pot fer amb sols una comunicació prèvia, entregant tota la documentació a l’OAC o l’OVAC amb una antelació mínima d’un dia hàbil a l’inici de les obres. L’impost d’aquesta instal·lació també s’ha bonificat fins al 90%.

Compartir

PROGRAMES