TOP
Andreu Ferrer a Ràdio Illa.

Unanimitat en el Ple per proposar a Andreu Ferrer com a nou jutge de pau

El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de setembre, en què s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’acord de designació de jutge de pau titular a Andreu Ferrer Juan, de 65 anys. Aquest veí de l’illa és funcionari jubilat i gran coneixedor de la realitat institucional de Formentera, segons recull la proposta. De fet, Ferrer ha treballat 47 anys a l’Ajuntament i al Consell de Formentera.
La presidenta Alejandra Ferrer ha agraït a tots els candidats que s’han presentat la seva predisposició a ocupar aquest càrrec. Així mateix ha agraït la feina feta a l’anterior jutge de pau, Joan Yern, i al suplent, també de nom Joan Yern, qui ara seguirà ostentant aquest càrrec. Aquest acord es transmetrà al jutge degà d’Eivissa, perquè l’elevi finalment a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears als efectes del seu nomenament.

Bonificació IBI energies renovables
També ha rebut el suport unànime del Ple la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI) per bonificar fins al 50 per cent de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
En concret, segons ha detallat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, s’estableix una bonificació del 40 % de la quota de l’impost sobre béns immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat d’instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l’excedent produït a la xarxa, la bonificació serà del 50 % de la quota de l’impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys. Aquesta rebaixa serà efectiva en l’IBI del 2022.

Inici del BIC del molí d’en Botigues
Amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, el Ple també ha aprovat incoar l’expedient per declarar el molí d’en Botigues, ubicat a la Mola, Bé d’Interès Cultural en la categoria de monument. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha remarcat que “un dels objectius d’aquesta legislatura és aprofundir en la protecció i en la preservació dels nostres béns patrimonials i de reivindicar el nostre patrimoni; continuam per aquest camí iniciat amb la declaració de BIC del molí Vell de la Mola i ara amb l’inici de l’expedient del molí d’en Botigues”. Aquest molí constitueix un element rellevant del patrimoni etnològic de Formentera i és un dels set molins de vent fariners que en el seu moment existiren a l’illa i conserva part de la mecànica que permetia moldre el gra i convertir-lo en farina.

La navegació amb vela de llaüt, BIC Immaterial
També, en l’àmbit patrimonial, s’ha aprovat per unanimitat iniciar l’expedient per declarar la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt a Formentera com a Bé d’Interès Cultural Immaterial. La consellera Raquel Guasch ha subratllat que Formentera s’adhereix a una proposta “molt encertada” del Consell Assessor del Patrimoni de les Illes Balears per a totes les illes i “per la qual cosa es va impulsar un estudi sobre la vela llatina a Formentera que va servir de base per elaborar la memòria descriptiva i que consta també incorporat a l’expedient de declaració”.

Condecoracions Policia Local
Tots els grups polítics han donat suport a la proposta d’atorgament de condecoracions a membres del cos de la Policia Local. En concret, Carlos Malberti Morogán rebrà la medalla a la Permanència de Segona Categoria per acreditar més de quinze anys de servei en el cos de la policia local, havent tengut una trajectòria professional recta i justa, segons ha explicat el conseller d’Interior, Josep Marí.
D’altra banda, quatre agents del cos policial, Marc Aragay Torres, Marc Roig Ferrer, José Antonio Perera Escandell i Javier Torrens Trias rebran la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd per la gran feina, labor i esforç realitzats en dues accions per detenir patrons d’embarcacions acusats d’un presumpte delicte de tràfic il·legal de persones migrades.
La presidenta, en nom de tot l’equip de Govern, i el conseller han felicitat els condecorats i a tota la plantilla de la Policia Local per la feina feta durant aquests dos anys de pandèmia. Diumenge a les 12 h a l’hotel Formentera Playa es farà la cerimònia d’entrega de les condecoracions.

Nou carrer que recorda la mestra Maria Mayans Ferrer
A la sessió plenària s’ha donat el vistiplau amb els vots a favor de l’equip de Govern de Gent per Formentera-PSOE i l’abstenció del grup de Sa Unió a la proposta de correcció d’errades a la nomenclatura, numeració i retolació de carrers vigent, així com d’aprovació de noms per a noves vies i espais públics. En concret, el conseller de Serveis Insulars, Bartomeu Escandell, ha destacat que, amb la creació del nou CEIP Sant Ferran de ses Roques, es proposa que el carrer del nou vial d’accés a la zona escolar s’anomeni carrer de la Mestra Maria Mayans Ferrer, que va exercir de mestra a l’illa, segons consta en els padrons de Formentera de 1871, i que l’any 1909 també apareix mencionada a la Guia del Turista, d’Artur Pérez-Cabrero, com a mestra de l’escola de nenes de Sant Francesc.

Reglament de famílies acollidores
D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat l’aprovació inicial del Reglament de regulació de prestacions econòmiques per al sosteniment a la criança i formació en famílies acollidores. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat el suport de tots els grups polítics a la proposta i ha remarcat que el Reglament “forma part de les polítiques que estam desenvolupant per millorar les condicions i la qualitat assistencial dels menors. Un objectiu que es consolidarà amb la construcció d’un centre de menors en desprotecció, amb el qual farem un salt qualitatiu”.

Espai Cultural de Sant Ferran
El Ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició la proposta d’aprovació inicial del Reglament d’ús de l’Espai Cultural de Sant Ferran. La consellera d’Educació i Cultura, Susana Labrador, ha explicat que una vegada s’ha fet el trasllat al nou CEIP de Sant Ferran, ara “volem donar usos culturals i educatius i del teixit associatiu a l’antiga escola”. Amb el reglament es fa el primer pas per regular com es farà.
“L’objectiu del Consell és que es creï un espai cultural viu a Sant Ferran, tant en els espais interiors com exteriors, i que tant el Consell com les associacions de l’illa el facin servir i converteixin el poble de Sant Ferran en un referent cultural a la nostra illa, com ja va ser fa anys”, segons ha declarat Susana Labrador. La proposta d’usos de l’espai i el Reglament, que ha estat explicat a les associacions culturals i ara estarà trenta dies en exposició pública, recull que es podran desenvolupar activitats culturals i educatives prioritàriament, així com activitats de lleure, cíviques i socials, i s’afavorirà també la participació ciutadana en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència. “Paral·lelament a la posada en marxa d’aquest espai, treballarem en el que ha de ser el projecte definitiu de l’equipament del Centre Cultural i de les Arts de Sant Ferran”, segons ha conclòs la consellera.

Transport públic
Pel que fa a la mobilitat a l’illa, també s’han aprovat dues propostes, la primera amb el vot a favor de l’equip de Govern GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició, i la segona amb el suport de tota la cambra. D’una banda, el conseller del ram, Rafael González, ha presentat la Proposta d’aprovació definitiva del projecte de servei de transport públic regular de viatgers per carretera, que servirà de base al Plec de condicions conforme al qual s’adjudicaran els serveis de transport públic regular de viatger a l’illa de Formentera.
Una vegada s’ha aprovat l’anterior proposta, s’ha pogut dur a aprovació la proposta d’incoació de l’expedient de licitació per a l’adjudicació del servei de transport públic de viatgers per carretera, passa prèvia per treure el contracte a licitació.
“Recordem que amb aquest nou contracte es vol potenciar el transport públic a l’illa i millorar la seva oferta, a més de donar alternatives de transport sostenible per complementar el projecte formentera.eco”, segons ha explicat el conseller. La nova contracta tendrà un cost de 18 milions d’euros en deu anys i significarà millores com l’increment de cinc a nou línies, els vehicles de transport seran més sostenibles, hi haurà més freqüències i serveis coordinats amb l’arribada i sortida d’embarcacions i s’adaptaran a les noves tecnologies (pagament amb targeta o mòbil), entre altres millores, segons ha explicat el conseller.
Així mateix, ha tirat endavant la proposta, defensada per Rafael González, per al control de la velocitat a les vies públiques amb equips de radar per “instar la Direcció General de Trànsit que, així com recull el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, instal·li radars fixos i mòbils necessaris per augmentar la seguretat viària a les carreteres de Formentera”.

Propostes de Sa Unió
També s’ha aprovat una proposta transaccionada entre equip de govern i oposició, presentada per Sa Unió, en la qual s’insta el Govern balear a fer complir l’acord per l’elaboració dels estudis i la documentació previs a la revisió i l’actualització del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de ses Salines per tal d’adaptar-lo a les necessitats de gestió i conservació mediambientals actuals.
Pel que fa a la resta de propostes presentades per Sa Unió, no ha prosperat la moció relativa a la creació d’una unitat policial de control i vigilància de les platges. Tampoc ha estat aprovada per la majoria de govern la proposta del grup opositor sobre la rehabilitació del Camp de Futbol ni la relativa a l’adhesió al sistema MELIB (mobilitat elèctrica Illes Balears).
D’altra banda, s’ha aprovat una proposta de Sa Unió relativa a instar el Consell, Capitania Marítima, Guàrdia Civil, Costes “i totes aquelles administracions implicades a preveure, de cara a les pròximes temporades turístiques, un control continuat i durant tot l’estiu d’embarcacions de xàrter que recalen a la nostra costa per comprovar que compleixen i estan al dia amb les obligacions i autoritzacions administratives i de seguretat”.

Compareixença de Susana Labrador
La vicepresidenta segona i consellera de Cultura i Educació, Susana Labrador, ha comparegut avui davant el ple per donar compte de la feina feta a les seves àrees. Labrador ha destacat que “aquest any 2021, malgrat que encara ha estat marcat per la covid-19 i amb moments molt complicats, gran part de la feina feta i de les prioritats han estat tornar a la màxima normalitat cultural i educativa evidentment tenint en compte totes les mesures contra la propagació del virus”.

A la compareixença ha remarcat, l’obertura de la nova escola i escoleta de Sant Ferran. “Un dels projectes educatius prioritaris per la nostra illa fruit de la reclamació de la comunitat educativa i de la societat formenterera, i que a totes i tots ens hagués agradat tenir abans. Uns equipaments educatius molt demandats i molt esperats i que, gràcies a la col·laboració i entesa de dues administracions, la insular i l’autonòmica, ja són una realitat”, ha declarat.

La consellera també ha destacat l’inici del Pla de Cultura, “amb aquest Pla, les àrees de Cultura i Patrimoni pretenem realitzar un diagnòstic de l’estat actual de la cultura a Formentera i definir unes línies estratègiques i unes propostes de futur per al desenvolupament de la cultura a l’illa de Formentera en un procés participatiu”. Així mateix, ha fet referència a l’Espai Cultural de Sant Ferran, del qual també ha donat compte en la sessió plenària amb la proposta d’aprovació inicial del Reglament de l’Espai Cultural de Sant Ferran.

Finalment ha fet un repàs de les accions executades per les àrees sota la seva responsabilitat durant el darrer any i ha agraït la feina i enteniment dels treballadors del Consell, del sector cultural i educatiu i dels pares i mares en un any tan complicat marcat per la covid-19.

Declaracions institucionals aprovades per unanimitat
Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües el Consell ha aprovat la Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, celebrat el passat 26 de setembre, presentada per la consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, en la qual el Consell es compromet amb la promoció i la conservació de la llengua catalana, un patrimoni lingüístic que vol compartir amb la resta de ciutadans europeus, i amb el respecte a la diversitat lingüística.
Finalment, el Consell ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la visibilitat bisexual 2021, celebrat el passat 23 de setembre, presentada per la consellera d’Igualtat i LGTBI, Vanessa Parellada per defensar que les persones bisexuals i de diferents plurisexualitats reivindiquen el seu lloc no només dins del col·lectiu LGTBI sinó també dins de la societat. És per això que defensar la bisexualitat és defensar, representar i promoure l’àmplia diversitat de les relacions humanes, segons recull la declaració.

Compartir

PROGRAMES