TOP
El procés de selecció té lloc avui.

L’Ib Salut vol reduir la interinitat del personal un 38%

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha fet una crida per cobrir 80 places d’infermeria amb contractes interins i de llarga durada. Aquesta acció forma part del procés de consolidació de plantilla ja anunciat per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez.
El Servei de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears ha convocat, entre les 12 i les 17 h, 252 infermers i infermeres (246 a Can Misses i 6 a l’Hospital de Formentera), que fins ara treballen com a eventuals, per fer el procés de selecció.
Aquest procés celebrat avui permetrà reduir l’eventualitat entre el personal d’infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Actualment, hi ha 400 infermers i infermeres a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i després d’aquest procés, el 90% de la plantilla d’Infermeria tendrà un contracte indefinit.
El pla d’estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38% l’eventualitat en la xarxa sanitària pública. Ambdues mesures s’emmarquen en la política d’estabilització de l’ocupació del Govern de les Illes Balears i són una de les principals apostes del Servei de Salut per tractar de reduir l’eventualitat, eliminar la precarietat i oferir estabilitat als treballadors del sistema sanitari públic.

Pla amb dues línies d’actuació
L’estratègia per consolidar l’ocupació pública té dues línies d’actuació: la primera és el pla d’estabilització, que permetrà convertir contractes eventuals en interins; i la segona, les ofertes d’ocupació pública, que fins ara han permès adjudicar més de dos centenars de places fixes a treballadors de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
En aquesta primera fase, el Servei de Salut està estabilitzant les plantilles centrant-se en aquells llocs de feina ocupats per personal eventual amb més de dos anys d’antiguitat i els transforma en personal interí. Una vegada finalitzat aquest procés, i després d’analitzar les necessitats de la plantilla, el Servei de Salut iniciarà una segona fase en la qual s’aniran implementant processos d’interinització de llocs de feina que fins ara es cobrien amb treballadors temporals.
Finalitzades aquestes dues fases, aquests llocs seran susceptibles d’integrar-se en els processos d’oposicions ja previstos o en altres de futurs. Aquestes actuacions suposen una important transformació dels llocs de feina, que passen de ser conjunturals a estructurals. Així s’ofereix una estabilitat i solidesa major al sistema sanitari públic.
Des d’octubre de 2020 fins a l’actualitat, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha consolidat per mitjà de places fixes més de dos centenars de llocs de feina després de convocar oposicions per a diverses categories i especialitats.
En aquests últims dos anys l’Àrea de Salut ha fidelitzat per mitjà de places fixes 14 metges d’atenció primària, 27 tècnics de radiologia i tècnics de laboratori, una trentena de facultatius dels serveis de cardiologia, farmàcia hospitalària, medicina interna, oftalmologia, otorinolaringologia, pediatria, urologia, urgències i anestesiologia, 11 tècnics en cures d’infermeria (TCI) i recentment han signat la plaça en propietat 108 infermers i infermeres i 23 matrones.

Compartir

PROGRAMES