TOP
L’Associació d’empresaris i usuaris de l’estany des Peix creu que els tribunals encara no han arribat al fons de l’assumpte. 7bts

Llista sisena: “El tribunal encara no s’ha pronunciat sobre la legalitat del Reglament de l’estany des Peix”

Segons l’Associació d’empresaris i usuaris de l’estany des Peix (llista sisena), el TSJIB ha denegat la mesura cautelar de suspensió de l’entrada en vigor de l’aprovació inicial del Reglament pel qual es regula el fondeig en aquest espai protegit en considerar que no existeix perill en la demora processal, en concret, per prevaler l’interès públic general de preservar el medi ambient abans que l’interès particular de l’Associació (el perjudici ocasionat), perquè “aquest perjudici sempre serà econòmicament indemnitzable”.

Així, segons interpreten els representants de les embarcacions de la llista sisena, el Tribunal denega la mesura cautelar per no complir-se el requisit exigit de perill en la demora processal, en aquest cas, “patir un perjudici greu o irreparable que suposi la pèrdua de la finalitat del recurs en cas de no suspendre’s la mesura cautelar adoptada”, perquè considera que sempre seria possible indemnitzar el perjudici que l’entrada en vigor del Reglament ha ocasionat als interessos dels titulars de les embarcacions.

Segons l’esmentada Associació, “la interlocutòria no prejutja ni jutja la legalitat del Reglament, el fons de l’assumpte es resoldrà en sentència després de les al·legacions que formulem en la demanda (que presentarem quan el Tribunal ens doni trasllat de l’expedient administratiu)”.

D’altra banda, els associats recorden que la finalitat perseguida amb la mesura cautelar era “salvar la temporada d’estiu passada”, i assenyalen que el tribunal “encara no s’ha pronunciat sobre la legalitat del Reglament i és una qüestió que decidirà en sentència”.

Compartir

PROGRAMES