TOP
Presentació de l’Observatori de Dades de Formentera. Foto: CIF

Neix l’Observatori de Dades de Formentera

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha presentat, juntament amb el Cap de Promoció Turística, Carlos Bernús, la tècnica de l’àrea, Catalina Ramis, i la treballadora, Luz Márquez, l’Observatori de Dades de Formentera. “Aquest observatori neix per tenir dades de l’illa de Formentera segregades que ens possibilitin prendre decisions que ens puguin guiar cap a la sostenibilitat”, ha explicat la presidenta.

Vuit visions
A la web www.observatorideformentera.cat es posa a la disposició de la ciutadania les dades de Formentera subdividides en vuit visions: social i demogràfica, turística, mediambiental, transport, mobilitat i accessibilitat, econòmica, benestar social i experiència del resident, cultura i patrimoni i educació i activitats esportives, unes visions que a la vegada estan subdividides en multitud de dades.

Millorar com a destinació i en satisfacció dels residents
“Fins ara, les dades que obtenien de Formentera, sobretot turístiques i econòmiques, eren conjuntes amb les d’Eivissa. Necessitam conèixer la nostra realitat de manera segregada, i no sols pel que fa a aquests dos temes, sinó que hem de tenir una informació completa, també pel que fa a la visió dels residents, per poder millorar la nostra destinació turística i la satisfacció dels formenterers i formentereres”, ha declarat la presidenta.
D’altra banda, la tècnica Catalina Ramis ha explicat el funcionament del web on es mostren i visualitzen les diferents dades en panells informatius, acompanyats de gràfics o mapes i on la informació es pot filtrar per paraules clau. En els dies vinents es presentarà el baròmetre de satisfacció turística, un baròmetre que per primera volta s’ha fet des de l’Observatori de Dades.

Baròmetre del resident
L’Observatori de Dades és dinàmic i anirà incrementant any rere any els seus històrics, que es nodreixen de la informació generada per les diferents àrees del Consell entre altres fonts.
Es preveu també la creació d’un baròmetre de satisfacció del resident, amb els diferents departaments de la institució es decidiran quins estudis s’han de fer per aprofundir en la realitat social, econòmica i mediambiental de l’illa, com podria ser el de la cistella de la compra, segons ha conclòs Catalina Ramis.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES