TOP
Imatge d’arxiu de l’estany des Peix.

Publicada l’adjudicació inicial dels 285 amarraments de l’estany des Peix

La Junta de Govern del Consell de Formentera va aprovar ahir la llista amb l’adjudicació inicial de les sol·licituds presentades per obtenir els 285 amarraments a l’estany des Peix, distribuïts en 207 encoratges disseminats de baix impacte i 78 en el pantalà. Ara s’obri un termini de set dies hàbils per presentar la documentació requerida i al·legacions. La llista s’ha publicat avui a la secció d’actes de comissió de govern, a la pàgina web del Consell de Formentera i la podeu consultar en el següent enllaç.
En total, informa el Consell, es varen presentar 489 sol·licituds per a 285 amarraments, la quantitat d’amarraments autoritzada pel Parc Natural. De totes les sol·licituds, 62 no van ser admeses per incompliment dels requisits, tal com figura en el reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratges. Del total de sol·licituds valorades, hi ha 139 amb dret preferent perquè han demostrat haver fondejat a l’estany des Peix abans del 5 de juliol de 2002, data d’entrada en vigor del PORN.
El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, recorda que “la preservació de l’estany, demandada des de fa molts anys per la societat formenterera, s’ha de fer ordenant i regulant per posar fi a una situació de risc ecològic i mediambiental, a la qual ha estat sotmès a causa de la massificació d’embarcacions fondejades i la pràctica descontrolada d’activitats irregulars que des de fa bastants anys s’hi duen a terme”.

Ús tradicional i bonificacions
Cal recordar que el reglament aprovat per al ple del Consell, que va entrar en vigor al 9 de març, valora les embarcacions d’ús tradicionals, les de petita eslora, les de menor potència de motor, així com l’antiguitat del fondeig i que estan bonificades les embarcacions tradicionals, als usuaris jubilats i les famílies nombroses.
A més, Antoni Tur ha volgut, una vegada mes, demanar disculpes per les molèsties que aquesta obra pública hagi pogut ocasionar als usuaris de l’estany, a qui ha agraït “la seva comprensió, paciència i col·laboració que han demostrat en tot moment i en totes les fases” d’execució del projecte. “Treballam per protegir el nostre entorn natural i per donar solucions a la nàutica recreativa de Formentera”. A més, Antoni Tur ha destacat “la gran tasca que està duent a terme el personal tècnic i administratiu del departament de Medi Ambient a l’hora de desenvolupar aquest projecte ambiciós i inèdit a Balears”.
A la mateixa vegada, s’està ultimant la solució tècnica acordada amb el Parc Natural per la ubicació dels darrers ancoratges de baix impacte que han de completar el projecte de fondejos sostenibles. Per qualsevol dubte, el Consell atendrà els interessats a l’àrea de Medi Ambient al telèfon 97132 1210 i al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat

Passarel·la
D’altra banda, el Consell encara no ha concretat quina serà la solució definitiva per a la passarel·la del pantalà. Recordam que el passat mes de maig, i davant de la contestació ciutadana que despertà la instal·lació d’aquesta infraestructura, el Consell anuncià que s’implementaria una solució provisional, la rebaixa ja efectuada de la passarel·la en 40 cm i, posteriorment, es presentaria una proposta definitiva que atengués a criteris de reducció de l’impacte visual.

Compartir

PROGRAMES