TOP
L’autorització d’ocupació permetrà l’amarratge de 91 embarcacions recreatives, de 8 a 24 metres d’eslora. Foto: APB

Puertos y Litorales Sostenibles SL explotarà la dàrsena d’embarcacions menors del port de la Savina

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB), ha triat l’oferta més avantatjosa de les sis presentades al concurs per a l’explotació de la dàrsena d’embarcacions menors al port de la Savina, que ha correspost a l’empresa Puertos y Litorales Sostenibles, SL.

Autorització per un any ampliable a tres
Els plecs del concurs establien de sortida una taxa d’ocupació de 154.000 euros a l’any i una taxa d’activitat del 4% sobre el volum de negoci. L’oferta guanyadora ha proposat addicionalment una quantitat fixa anual de 830.000 euros en concepte de millora de les taxes d’ocupació i d’activitat, que se suma a les quantitats anteriors. L’autorització tindrà un temps de durada d’un any, ampliable fins a tres, a comptar des de l’atorgament d’aquesta.

L’explotació consta de 12.510 m², amb 412,3 metres de línia d’atracament, un edifici en planta baixa de 1.066 metres quadrats compost per locals i porxades, més 330 m² de terrasses descobertes. L’autoritzat gestiona tot el conjunt i es posaran a disposició de tercers els locals comercials.

L’autorització d’ocupació permetrà l’amarratge de 91 embarcacions recreatives, de 8 a 24 metres d’eslora.

Compartir

Comentaris (1)

  • Finselsous

    O sigui, que ni club Nautic ni amarraments socials. Seguirem amb la marina mes cara del mediterrani occidental

Deixa una resposta

PROGRAMES