TOP
El TAC de l’Hospital de Formentera suposà una inversió inicial de més de 300.000 euros.

Sílvia Tur reclama la contractació de personal per a atendre els casos crònics de l’illa

La diputada per Formentera, Sílvia Tur, presentarà demà dimecres al Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per la qual demana al Govern que millori l’estratègia de cronicitat a l’illa de Formentera mitjançant la contractació urgent de l’infermer/a ‘gestor de casos’ ja previst en el pressupost autonòmic d’aquest 2020. Aquests professionals actuen com a responsables del pla de cures, coordinen el treball d’altres professionals, i participen en la distribució de recursos assistencials i sociosanitaris.
Així mateix, la iniciativa proposa que es contracti, de forma urgent, el personal d’infermeria especialitzat en l’ús dels equipaments de TAC i diàlisi per tal de poder posar en funcionament aquests serveis a l’hospital i permetre així la realització de proves diagnòstiques TAC programades i d’urgència a més de la realització de diàlisi a l’illa.

Envelliment i augment de l’esperança de vida
Segons ha recordat la diputada de la coalició Gent per Formentera-PSOE-EUIB, “la figura de l’infermer o infermera gestora de casos és cabdal en l’atenció de les malalties cròniques que són la principal causa de mort al món segons l’OMS i representen el 75% de la despesa pública. Hem de pensar que els processos crònics, a més, seran cada cop més freqüents, amb l’envelliment i l’augment de l’esperança de vida. Per aquest motiu, l’atenció a les persones amb cronicitat és especialment rellevant a les Illes Balears, on el 15,21% de la població és major de 65 anys”, ha apuntat Tur.

Incompliment de l’esmena aprovada
«Aquesta figura és el referent per al pacient i li evita el pelegrinatge per diferents professionals sense cap coordinació», ha afirmat la diputada, que ha recordat que implementar el projecte d’infermer o infermera gestora de casos “és un dels objectius del Pla d’atenció a les persones amb malalties cròniques 2016-2021 del Servei de Salut de les Illes Balears” i que la formació que representa ja va aconseguir aprovar una esmena als pressupostos generals de la CAIB per al 2020 per valor de 60.000 € per tal de fer possible la dotació d’aquesta plaça de cronicitat adscrita a l’hospital de Formentera. Malgrat això, avui dia aquesta figura no està present en els serveis pels quals es va aprovar aquesta dotació econòmica, i Tur creu indispensable que el Govern agilitzi la seva incorporació.

Infrautilització de recursos públics
D’altra banda, la diputada exposa a la PNL que, l’Hospital de Formentera, tot i disposar de l’aparell, no està fent TAC d’urgència pel fet de no disposar de personal assignat a aquest servei, el que suposa “un doble greuge per als pacients, perquè d’una banda no es poden atendre in situ aquells casos que requereixen la realització urgent de la prova, i és en aquests casos on el factor temps pot determinar la diferència entre la vida i la mort. D’altra banda, el fet de no poder fer ús d’aquesta prova diagnòstica en tots els casos, suposa una infrautilització d’un recurs públic”.
Pel que fa a la diàlisi, actualment els pacients de Formentera s’han de, o bé desplaçar a Eivissa, el que implica agafar el vaixell com a mínim tres dies a la setmana, o bé s’han de fer la diàlisi al seu domicili per manca d’un professional d’infermeria per a la realització d’aquest procediment, ja que es disposa de la maquinària des de l’obertura de l’hospital l’any 2007.

Compartir

PROGRAMES