TOP
Aquesta línia d’ajudes ha comptat amb una partida de 25.000 euros.

L'àrea d'Esports ha aprovat l'atorgament a vuit esportistes formenterers d'ajudes econòmiques pels seus mèrits esportius durant l'any 2021. Aquesta línia d'ajudes per mèrits esportius s'ofereix per primera volta i ha comptat amb una partida pressupostària de 25.000 euros. L'import màxim