TOP
La carrera professional no serà aplicable a personal eventual i alts càrrecs. Foto: CIF

L'àrea de Recurs Humans ha presentat aquesta setmana a la mesa negociadora amb els sindicats el reglament regulador de la carrera professional dels empleats públics de la institució. La carrera professional és un dret que es recull a la Llei