TOP
Ampolles de plàstic. Foto: Pixabay.

Sebastià Sansó, director general del Govern balear, avança a Ràdio Illa que avui el BOIB publicarà l'ordre que regularà la implantació del projecte pilot del Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn d'Envasos (SDDR) a Formentera, i que s'obri el termini per a presentar