TOP
Bassa de reg. Google Earth

El Govern ha encarregat a la conselleria d'Agricultura la redacció i el desenvolupament del Pla General d'Aprofitament i Optimització d'Aigües Regenerades amb Destinació al Regadiu a les Illes Balears per al període 2021-2026. Es tracta d'un pla que té com