TOP
Bassa de reg. Google Earth

El futur Pla General d’Aprofitament d’Aigües Regenerades preveu l’ampliació de la xarxa de Formentera

El Govern ha encarregat a la conselleria d’Agricultura la redacció i el desenvolupament del Pla General d’Aprofitament i Optimització d’Aigües Regenerades amb Destinació al Regadiu a les Illes Balears per al període 2021-2026. Es tracta d’un pla que té com a objectius aprofitar i optimitzar al màxim l’ús de l’aigua regenerada amb destinació al regadiu.

Actuacions en previsió
El pla preveu l’ampliació de la xarxa de Formentera així com la planificació i l’execució de noves basses d’aigua regenerada a Eivissa, Menorca i Mallorca. També, la interconnexió de les infraestructures de regadiu existents per ampliar la capacitat de regulació i la garantia d’aigua amb destinació a regadiu.
Actualment, a les Balears hi ha 15 infraestructures de reg a partir de l’aprofitament d’aigües regenerades, la totalitat de les quals aprofiten 33 hectòmetres cúbics. Les actuacions del pla permetrien augmentar en un 70% més l’ús d’aigua depurada.

Sostenibilitat dels recursos hídrics
En un context de canvi climàtic cada vegada més evident, amb episodis com la sequera durant períodes perllongats, aquest pla de regadius ha de servir per donar suport a la rendibilitat i viabilitat de les explotacions agràries a partir del foment de l’agricultura de regadiu respectuós amb el medi ambient, que contribueixi a mantenir els llocs de feina en el sector primari, elevar la renda agrària i facilitar el relleu generacional. També contribuirà a la sostenibilitat dels recursos hídrics de les Illes Balears, amb la disminució de l’explotació de les aigües subterrànies naturals. Un altre dels objectius del pla és impulsar la formació i la capacitació tècnica dels agricultors, i també la racionalització i l’estalvi del consum d’energia amb la introducció d’energies renovables.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES