TOP
Bossa de processionària, Thaumetopoea pityocampa.

El servei de Sanitat Forestal iniciarà la setmana vinent la campanya d'eliminació de bosses de processionària a les Pitiüses. La previsió és que les tasques, per a les quals es compta amb la col·laboració de l'IBANAT i el Consell de Formentera,