TOP
a pujada s’ha fixat aplicant un percentatge de l’increment de l’IPC dels darrers anys. CIF/Arxiu

L'àrea de Mobilitat informa sobre les accions que realitzarà durant la pròxima temporada d'hivern en transport públic, vies ciclistes i seguretat viària. "L'objectiu d'aquestes mesures és seguir amb l'aposta del Consell per fomentar l'ús dels mitjans de transport més sostenibles,