TOP
S’espera que durant l’hivern es tramiti la nova concessió de transport públic. CIF

L'àrea de Mobilitat informa sobre les accions que realitzarà durant la pròxima temporada d'hivern en transport públic, vies ciclistes i seguretat viària. "L'objectiu d'aquestes mesures és seguir amb l'aposta del Consell per fomentar l'ús dels mitjans de transport més sostenibles,