TOP
a pujada s’ha fixat aplicant un percentatge de l’increment de l’IPC dels darrers anys. CIF/Arxiu

Millores en transport públic, vies ciclistes i seguretat viària per a l’hivern

L’àrea de Mobilitat informa sobre les accions que realitzarà durant la pròxima temporada d’hivern en transport públic, vies ciclistes i seguretat viària. “L’objectiu d’aquestes mesures és seguir amb l’aposta del Consell per fomentar l’ús dels mitjans de transport més sostenibles, com són el transport públic i la bicicleta, i continuar millorant la seguretat viària a la nostra illa” ha declarat el titular de Mobilitat Rafael González.

Transport públic
Durant el quart trimestre de l’any, s’iniciarà la licitació de la nova concessió de transport públic. En aquest sentit, s’espera que es tramiti durant l’hivern i que per a la pròxima temporada estigui operativa, “i així es millori el servei de transport públic en autobús i s’adapti a les necessitats actuals de residents i visitants”, ha exposat el conseller.

Principals novetats del servei
Increment del nombre de línies: es passarà de cinc a nou línies que connectaran tots els nuclis urbans i les principals zones turístiques de l’illa.
S’incrementaran les freqüències i els autobusos seran més petits per adaptar-los a les característiques de l’illa i a la nostra xarxa viària.

Vies ciclistes
Durant aquest hivern es realitzaran accions de millora de la xarxa ciclista, tant als carrils bici com a les rutes verdes, entre les quals destaquen:
• La incorporació de carrils bici a totes les rotondes de Formentera, com el que ja hi ha a la rotonda de la Ferreria, a Sant Ferran.
• L’execució del projecte de tancament al trànsit de vehicles de motor al camí des Brolls. Destinant aquest camí del Parc Natural a la mobilitat a peu, en bicicleta i les excursions a cavall.

Seguretat viària
Es duran a terme a la xarxa viària noves actuacions de seguretat viària segons l’establert al Pla de Mobilitat Sostenible i en línia amb les mesures aplicades en els darrers anys.
Així, es revisaran els límits de velocitat i les zones d’avançament i es millorarà la senyalització; segons ja s’ha fet als nuclis urbans, al polígon industrial i a carreteres com la de la Savina – es Pujols, la Savina – Sant Francesc i Sant Francesc – cruïlla de Cala Saona.
D’altra banda, aquest hivern es tramitarà l’aprovació d’un Pla de Seguretat Viària, que donarà compliment a un acord plenari d’aquesta legislatura.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES