TOP
Gràfic sobre les reserves hídriques a les Illes. Font: CAIB.

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen al 67% el mes de desembre, vuit punts per sobre del mes anterior. Les pluges intenses registrades el mes de novembre han permès un increment de vint punts percentuals respecte al