TOP
Una barca d’excursions marítimes.

El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a l'esborrany del Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació de transports marítims entre les Illes Balears. Principals al·legacions Les al·legacions se centren en la necessitat de garantir els serveis mínims en