TOP
Una barca d’excursions marítimes.

Serveis mínims, excés de barques i excursions marítimes centren les al·legacions de Formentera al Decret de transport marítim

El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a l’esborrany del Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació de transports marítims entre les Illes Balears.

Principals al·legacions
Les al·legacions se centren en la necessitat de garantir els serveis mínims en la línia regular Formentera – Eivissa, amb especial atenció als serveis de primera i darrera hora. Sobre aquesta qüestió es demana que s’estableixin franges horàries, com ja recull la Llei de transport marítim però no el decret. En aquest sentit, es presenta una proposta de franges horàries mínimes i també es demana que hi hagi unes connexions mínimes pel que fa al transport de mercaderies.

També s’al·lega sobre la necessitat d’evitar l’encavalcament o l’excés de serveis en temporada estival en la línia regular Formentera – Eivissa. Així, es demana que durant els primers dos anys d’aplicació del decret es facin estudis de sostenibilitat mediambiental i que en el tercer any s’apliquin les solucions.

Pel que fa a les excursions entre Eivissa i Formentera, es demana que aquestes garanteixin l’accessibilitat universal, com marca la llei d’accessibilitat de les illes balears, podent permetre un període d’adaptació.

Compartir

PROGRAMES