TOP
UGT denuncia que “s’ha vist al tècnic de medi ambient i a la supervisora de territori canviant les bosses d’escombraries a les papereres de la plaça”.

El sindicat UGT recorda la prohibició de l'"esquiroleig", és a dir; del recurs a treballadors no participants en l'aturada a fi de substituir als vaguistes, minimitzant amb això el menyscapte de l'activitat empresarial derivat de la protesta. Esquiroleig extern L'article 6 del