TOP
UGT denuncia que “s’ha vist al tècnic de medi ambient i a la supervisora de territori canviant les bosses d’escombraries a les papereres de la plaça”.

UGT denúncia esquiroleig a la vaga del servei de neteja

El sindicat UGT recorda la prohibició de l'”esquiroleig”, és a dir; del recurs a treballadors no participants en l’aturada a fi de substituir als vaguistes, minimitzant amb això el menyscapte de l’activitat empresarial derivat de la protesta.

Esquiroleig extern
L’article 6 del Decret Llei sobre Relacions de Treball, estableix expressament que “mentre duri la vaga, l’empresari no podrà substituir als vaguistes per treballadors que no estiguessin vinculats a l’empresa al temps de ser comunicada la mateixa, excepte cas d’incompliment dels serveis de manteniment i seguretat, serveis mínims o suposats d’emergència”.

UGT denuncia que “aquest matí s’ha vist al tècnic de Medi Ambient i a la supervisora de territori canviant les bosses d’escombraries a les papereres de la plaça. Òbviament, tasques que no són competència seva, i que només busquen minimitzar l’impacte de la vaga. Davant aquestes accions a parer nostre il·legals, UGT prendrà les mesures oportunes davant les autoritats competents”.

Conseqüències laborals, penals i econòmiques
UGT afirma que aportarà “proves fefaents” de la vulneració del dret de vaga. A més demanarà, “sobre la base d’una clara jurisprudència, la imposició de l’abonament d’una indemnització per part de l’empresa, el Consell i les persones que han realitzat o vagin a realitzar el citat esquiroleig”.

El sindicat adverteix que “això pot comportar conseqüències laborals, penals i fins i tot econòmiques per als responsables” i ha indicat que s’ha donat trasllat als serveis jurídics “amb instruccions d’actuar en tots els àmbits jurisdiccionals, inclosa la via penal” i s’ha anunciat que se sol·licitarà una indemnització de 3000 euros per treballador que fa vaga i altres 3000 euros per al sindicat a causa de l’esquiroleig.

Sense voluntat política de solucionar la situació
D’altra banda, UGT Serveis Públics lamenta “profundament” la situació actual, en la qual. Segons apunten “no hi ha cap voluntat política de solucionar la situació, i de fet, s’ha demostrat la vulneració de drets fonamentals per part del Consell de Formentera mitjançant els serveis mínims anul·lats judicialment”.

UGT va proposar al president del Consell, Llorenç Córdoba, el primer dia d’aturada, tornar a realitzar una mediació, però en aquesta ocasió al TAMIB de Mallorca, tot i que assenyalen que “encara esperam resposta a aquest oferiment”.

D’altra banda, des del sindicat, creuen” vergonyosa” la situació, i demanen “responsabilitats polítiques a tots els nivells, així com la intervenció per part del govern autonòmic, vist que el Consell de Formentera no és capaç de reconèixer la gravetat de la situació ni té voluntat política de buscar una solució”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES