Nova campanya d’inspecció d’anuncis d’estades turístiques a internet

El pròxim 1 de desembre el Consell iniciarà la campanya d’inspecció per tal de comprovar si els anuncis d’allotjaments vacacionals compten amb el número d’estada turística o el número de registre general d’entrada de la Declaració Responsable d’Inici d’Activitat, Driat, tal com obliga a incorporar la llei.
Aquesta campanya es duu a terme per vetllar pel compliment de la llei per part d’empresaris turístics i usuaris, així com per protegir el dret a l’habitatge i garantir l’ús residencial d’aquells immobles que no tenen autorització turística, tal com s’estableix al pla d’inspecció turística.
El Consell informa que la publicitat d’una estada turística, sense publicar el número d’Estança Turística o de registre general del Driat, suposa una infracció lleu que es pot sancionar amb multes de fins a 4.000 €. En el cas de no tenir autorització la infracció es considerarà greu i la sanció podria ser entre els 20.000 i els 40.000 €.

About Author

Comments are closed.

background