TOP
Una votació durant la sessió plenària del mes de juny.

El Consell amplia el seu pressupost en 4,2 milions d’euros però continua sense endeutar-se

El Ple del Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària del mes de juny en què s’ha aprovat, amb el suport de l’equip de Govern de GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial per modificar el pressupost insular en 4.204.253 €. Aquesta partida, exposa el Consell en nota de premsa, permetrà ajustar el pressupost a les necessitats de la situació actual i serà finançada amb els romanents del Consell, que mantendrà l’endeutament de la institució a zero.
Algunes de les partides que s’hi han inclòs estan destinades a finançar amb 460.000 € la contractació de personal per a la regulació de l’estany des Peix o per a l’obertura de la residència.
A més, s’ha habilitat una partida pressupostària de 290.000 € per iniciar el desenvolupament de la carrera professional, a la qual es podran acollir els treballadors del Consell Insular. També s’ha habilitat una dotació per a l’adquisició de terrenys, amb una dotació d’1.159.000 €. Així mateix, s’ha reservat una partida de 160.000 € per fer front a l’increment del cost del trull d’oli de la Cooperativa del Camp i una partida de 170.000 € per redactar del projecte de les noves graderies del Camp Municipal d’Esports i iniciar-ne les obres.

Festius de l’any 2023
El Ple ha aprovat per unanimitat la designació de Juan Yern Juan com a jutge de pau substitut de Formentera, per tal que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el nomeni per un termini de quatre anys. Així mateix, tots els grups polítics han donat suport a la proposta de dies festius locals a Formentera de l’any 2023, que seran el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 26 de desembre, Mitjana Festa de Nadal.

L’arxiu del Consell
Per unanimitat de tots els grups polítics s’ha aprovat de manera inicial el Reglament d’ús de l’Arxiu del Consell de Formentera. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que el Reglament estableix el marc d’actuació i determina els criteris de gestió i conservació de l’Arxiu “que faran de la documentació un bé més durador, accessible i proper”. La consellera ha assenyalat que l’objectiu marcat aquesta legislatura era “impulsar l’Arxiu i oferir a la ciutadania transparència i accés per part del Consell, que té la responsabilitat de salvaguardar la documentació d’aquesta illa”. En definitiva, “deixar de banda la idea de l’Arxiu com un espai de simple custòdia i passar a entendre’l com una missió al servei de tothom”, ha dit la consellera.

Control de fondejos sobre posidònia
D’altra banda, s’han aprovat dos propostes transaccionades per l’equip de govern i presentades per l’oposició. En la primera, aprovada per unanimitat, s’insta la conselleria balear de Medi Ambient del Govern que habiliti els mitjans materials i humans necessaris per realitzar el servei d’assistència al fondeig, que fins ara ha comptat únicament amb dos embarcacions en comptes de les cinc contractades per l’executiu autonòmic. El conseller insular de Medi Ambient, Antoni Tur, ha declarat que “perquè cap embarcació fondegi sobre posidònia l’empresa adjudicatària” ha de disposar “de forma urgent, de totes les embarcacions per fer aquesta feina”. A més, Tur ha afegit que “les pròximes temporades s’ha de donar compliment estricte del contracte”.

Tur: la retirada dels munts de posidònia de les platges, gairebé a punt
D’altra banda, la proposta de Sa Unió per impulsar la retirada de les fulles de posidònia morta de les platges no s’ha aprovat i ha acabat prosperant, tot i que amb l’abstenció de l’oposició, una proposta de l’equip de govern sobre el mateix assumpte. Cal destacar que durant el debat, el conseller insular de Medi Ambient, Antoni Tur, ha assenyalat per què fins ara no s’ha completat aquesta retirada en algunes zones del litoral: “La manca de camions disponibles per repartir la posidònia” així com “una avaria en el sistema de fre de la pala excavadora, ha demorat la retirada dels munts que s’acumulen a les platges de ses Illetes i es Pujols”. Tur ha concretat: “La peça de la pala està reparada i es preveu que arribi en breu des de Madrid”, i ha afegit: “De fet crec que avui ja s’estava muntant. A darrers de la setmana estarà muntada i plenament operativa”.
La proposta aprovada per l’equip de Govern sobre la retirada de la posidònia, insta a l’executiu autonòmic a iniciar una campanya per potenciar la consciència mediambiental, sol·licitar a la Direcció General d’Espais Naturals que autoritzi retirades parcials de les restes de posidònia sota criteris tècnics i no de calendaris i, finalment, per evitar la pèrdua d’arena de les nostres platges amb la retirada de restes de posidònia, estudiar la viabilitat i la idoneïtat de portar a terme una millora en la gestió d’aquestes restes.

Vots en contra de la proposta de Sa Unió per promoure millores en el parc des Pujols
També s’ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió transaccionada per l’equip de govern per instar el Consell de Formentera que continuï executant accions que facilitin l’accés de les persones amb mobilitat reduïda tant al nucli des Pujols com a la resta de l’illa. I per instar el Consell de Formentera que continuï executant iniciatives que promoguin la descarbonització del parc mòbil insular.
En darrer lloc, s’ha aprovat amb els vots a favor de tot el Ple, una proposta de Sa Unió per “instar el Govern de les Illes Balears que posi els mitjans necessaris per millorar el senyal de televisió per tal que arribi per igual a tots els habitants de l’illa de Formentera”.
En canvi, amb els vots en contra de l’equip de Govern, no s’ha aprovat la proposta de Sa Unió que demanava un millor manteniment dels parcs infantils de l’illa, especialment el des Pujols.
Des de l’oposició, el portaveu de Sa Unió, Llorenç Córdoba, ha resumit la seva satisfacció: “De cinc propostes almenys quatre han pogut sortir endavant”.

Declaracions institucionals
Finalment, el Ple ha aprovat dos declaracions institucionals. La primera amb motiu de la commemoració, el 20 de juny, del Dia Mundial de les Persones Refugiades, en la qual Consell “se solidaritza amb tots els refugiats, i denuncia la violació sistemàtica dels seus drets, així com l’extrema situació de vulnerabilitat i desemparament en què es troben”. I, la segona, amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQA+, el dia 28 de juny, en la qual el Consell “reafirma el seu compromís per continuar treballant en l’impuls de polítiques públiques que materialitzin el reconeixement real dels drets humans de les persones LGTBIQA+” i manifesta “el seu propòsit més ferm de valorar la igualtat, la diversitat i la visibilitat de totes les identitats i orientacions”, segons ha destacat la presidenta i consellera d’Igualtat, Ana Juan.

Compartir

PROGRAMES