TOP
El Govern balear dóna compliment als criteris del Ministeri d’Educació.

Govern balear: “Repetir curs, en la majoria de casos, no ajuda”

El nombre d’assignatures suspeses a Primària, Batxillerat i Educació Secundària Obligatòria (ESO) deixa de ser un criteri fonamental per a passar de curs, segons ha aprovat la conselleria balear d’Educació. Aquesta mesura s’ha pres seguint els criteris del Ministeri i davant la necessitat d’adaptar l’avaluació de l’alumnat a la nova organització del sistema educatiu amb motiu de la pandèmia.
Així, per a la promoció i titulació es requerirà que l’equip docent, de manera col·legiada, estableixi uns criteris de promoció fonamentats en la progressió de l’alumnat i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau.
Antonio Morante, director general d’Ordenació i Centres del Govern, aclareix aquests nous criteris a Ràdio Illa.

Compartir

PROGRAMES