TOP
El sector de la construcció ha fet 56 noves contractacions. 7bts

La desocupació a Formentera ha baixat un 55,1% en comparació a ara fa un any, essent 119 persones les que s'han registrat com a aturades el passat mes de gener. A la nostra illa, aquesta minva es tradueix en 146 persones

A Formentera l’atur s’ha reduït un 29,2% el passat mes de juliol. 7bts

El passat mes de juliol les Illes Balears han registrat per primera volta 600.000 persones afiliades a la Seguretat Social. Aquest increment interanual suposa un creixement de l'11,1%, el més elevat de tot l'estat, on l'afiliació creix un 3,8%. Quant a