TOP
El SEPE no ofereix atenció presencial a Formentera des de fa un mes. Foto: 7bts

Sa Unió proposarà al proper Ple de febrer que l'equip de govern insti al Govern de l'Estat a què doti a Formentera d'un servei d'ocupació adequat i operatiu tot l'any donat que, en l'actualitat, sols s'ofereix atenció presencial un dia

Restes de rafals a un aparcament de Migjorn. Foto: Sa Unió

Sa Unió de Formentera proposarà al proper Ple de febrer que l'equip de govern insti a Costes a reposar o eliminar els rafals als aparcaments del litoral de Formentera, que presenten un estat d'absolut abandonament després que fossin desmantellats o