TOP
Imatge d’arxiu de la seu del Consell de Formentera.

Sa Unió demanarà explicacions a la responsable de la Conselleria de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, Vanessa Parellada, amb relació al pagament d'una factura per unes feines de canvi de configuracions, que han suposat un desemborsament de prop de 3.500

El SEPE no ofereix atenció presencial a Formentera des de fa un mes. Foto: 7bts

Sa Unió proposarà al proper Ple de febrer que l'equip de govern insti al Govern de l'Estat a què doti a Formentera d'un servei d'ocupació adequat i operatiu tot l'any donat que, en l'actualitat, sols s'ofereix atenció presencial un dia

Restes de rafals a un aparcament de Migjorn. Foto: Sa Unió

Sa Unió de Formentera proposarà al proper Ple de febrer que l'equip de govern insti a Costes a reposar o eliminar els rafals als aparcaments del litoral de Formentera, que presenten un estat d'absolut abandonament després que fossin desmantellats o