TOP

El decret posidònia surt avui a exposició pública

Després del període de participació s’inicia la tramitació ordinària del Decret de manera que des de la publicació en el BOIB prevista per avui hi haurà 30 dies naturals per presentar al·legacions.
El Govern balear ha recordat que el projecte de decret ja ha passat per dos processos de participació durant els quals s’han rebut 753 suggeriments del sector nàutic, entitats conservacionistes, institucions científiques i administracions.
Recordam que el Consell de Formentera presentà diverses propostes pel Decret, com que la norma inclogui un mapa que permeti localitzar les praderies, en comptes d’una llista que només les enumeri.
A més, el Consell Insular ha presentat dos suggeriments més al Decret Posidònia. Un per eliminar les excepcions a la responsabilitat sobre danys a la planta submarina. En aquest sentit, Aguilera indicà que el mal temps o la mala visibilitat no poden exonerar de sanció si es produeix un dany a la posidònia.
D’altra banda, la consellera Daisee Aguilera explicà que el règim sancionador hauria de considerar l’eslora de l’embarcació en comptes de la superfície del dany causat sobre la pradera, ja que calcular l’àrea afectada complicaria la tasca dels agents de l’autoritat que apliquin la normativa sobre el terreny.
El Decret Posidònia és una de les mesures estrella del Govern d’Armengol. La norma també regula els usos i el mètode d’extracció de les fulles de posidònia que la mar diposita a les platges.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES