TOP
Control de formulari QR a l’aeroport d’Eivissa. Foto: 7bts

Els viatgers amb passaport covid no hauran de presentar QR per entrar a Balears

El Govern ha aprovat aquest dimecres prorrogar els controls a viatgers estatals als ports i aeroports de Balears fins al 27 de setembre, però ha suprimit l’obligatorietat d’emplenar un formulari a l’arribada a les illes per a aquells que disposin de certificat covid.
També puja a 12 anys l’edat mínima pel que fa a l’obligació de presentar pauta completa de vacuna, prova negativa o justificant d’haver passat la malaltia. Fins ara el llindar estava en 6 anys.
Aquesta mesura entrarà en vigor en el moment en què el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, TSJB, l’autoritzi.

Situació epidemiològica
Les Illes Balears presenten una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de 217,9, cosa que representa un nivell de risc elevat, d’acord amb els llindars establerts per l’avaluació de risc en el document Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així i tot, el nivell de risc quant a la incidència acumulada difereix significativament a cada illa. El nivell de risc és molt elevat a Eivissa, amb una IA14 de 318,1; a Mallorca i Formentera, amb una IA14 de 210,8 i 176,4 casos per 100.000 habitants, respectivament, el nivell de risc és elevat. Finalment, amb 131,7 casos per 100.000 habitants, el risc se situaria en nivell mitjà a Menorca.

La taxa de positivat és del 3,63%. Aquest indicador es troba lleugerament per damunt del llindar del 3%, per sota del qual es pot considerar la situació epidemiològica en situació de control. Malgrat això, l’evolució de les darreres setmanes fa que es pugui pronosticar que aviat es podrà assolir aquest objectiu.

Hospitalitzacions
Pel que fa a la situació als hospitals, aquests van arribar al pic d’ocupació a mitjan agost, i durant les darreres tres setmanes s’ha observat una millora gradual, més significativa de llits d’hospitalització a planta que d’unitats de cures intensives. Així, l’ocupació de llits per covid es troba de manera global en un nivell de risc baix, situada a 4,24%, mentre que l’ocupació de llits de cures crítiques, amb un 17,60%, es troba en un nivell de risc elevat.

Compartir

PROGRAMES