TOP
Es manté com a preceptiva la distància entre persones i l’ús de mascareta. Foto: JRM

Flexibilització general de les restriccions per aplanar el retorn a la ‘normalitat’

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns una sèrie de mesures per continuar combinant l’estratègia de contenció de la transmissió de la covid amb l’obertura dels sectors econòmics i socials que ens acostin a una plena normalitat. Amb caràcter general, es manté com a preceptiva la distància entre persones i l’ús de mascareta, així com la ventilació; per tant, es defineixen algunes restriccions sols en les activitats amb un alt risc de contagi.

El marc que estableix el Pla de Mesures estarà vigent des de demà dimarts fins al 27 d’octubre. Malgrat tot, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser total o parcialment eliminades o modificades mitjançant un acord del Consell de Govern.

Restauració
Pel que fa al sector de la restauració, es recorda l’obligatorietat de tenir mesuradors de CO₂ i la vigència de l’ús de mascareta en interiors mentre no es beu o menja i en tot cas quan no es pot mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig entre persones.
D’altra banda, es deixa d’establir un nombre màxim de persones per taula i l’aforament als interiors passa del 50% al 75%
L’horari màxim de tancament estarà regit per la llicència de la qual disposi el local.

Reunions socials
A les noces, batejos, comunions i vetlles s’eliminen les restriccions fins ara vigents i també s’eliminen totes restriccions específiques a platges i parcs.

Cultura
En els grans esdeveniments culturals es permetrà que els participants estiguin dempeus, sempre que no siguin més de mil persones dretes. No es podrà beure ni consumir aliments. Es podrà completar l’aforament fins a les 2.500 persones si la resta (1.500) romanen assegudes.
Els esdeveniments en espais interiors s’hauran de fer amb tots els espectadors asseguts i el límit d’aforament es manté en 500 persones.
Per superar els aforaments s’ha de sol·licitar permís a la Direcció General de Cultura, que podrà autoritzar fins a un màxim de 1.000 persones en interior i 5.000 en exterior (amb 1.000 persones dretes i altres 4.000 assegudes).

Esport
Amb caràcter general, es poden dur a terme competicions esportives i entrenaments amb la presència de persones. Als entrenaments, la presència de públic serà d’un màxim de 500 persones en instal·lacions cobertes i 1.000 a instal·lacions descobertes.
En el cas de les competicions esportives d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, les condicions de cabuda queden subjectes a allò que acordin el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Oci nocturn
El Govern demana autorització al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per requerir el Certificat covid (Green Pass) a l’hora d’ingressar a locals considerats discoteques. En aquest cas, l’aforament màxim permès serà del 75%, amb els clients asseguts a taula per beure i mascareta per accedir a la pista de ball.
L’horari de tancament serà, com a màxim, a les 5.00 h, sens perjudici que les ordenances municipals siguin més restrictives.
Es condiciona l’inici de l’activitat al permís del Tribunal esmentat. Si la decisió d’aquest no és favorable a la proposta plantejada, dilluns 4 s’acordarien mesures per entrar en vigor el dia 8.
Pel que fa als pubs, es mantenen les mesures actuals i s’amplia l’horari de tancament a les 04.00 h sense perjudici que les ordenances municipals siguin més restrictives.
D’altra banda, es podran fer concerts als exteriors dels espais habilitats a tal efecte fins a un màxim de 1.000 persones dretes.

Gimnasos
La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i l’activitat de les sales de musculació, s’augmenta del 75% actual al 100% de la capacitat màxima. En tot cas, és obligatori l’ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui duu a terme l’activitat esportiva.
Vestidors esportius: L’ocupació passa del 50% al 100%. Es permet l’ús dels vestidors, amb ús continuat de mascareta protectora excepte a les dutxes.

Compartir

PROGRAMES