TOP
Dos embarcacions, abarloades en el moll d’excursions, el passat dijous.

L’APB permet que les embarcacions d’excursions amarrin abarloades

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha informat Ràdio Illa que permet l’amarratge d’embarcacions d’excursions marítimes abarloades a d’altres de la mateixa tipologia en el nou moll destinat a aquesta activitat, vora l’Estació Marítima. La mateixa font ha precisat que “en els molls comercials” és habitual aquesta pràctica i que també es fa, per exemple, en el cas dels espais destinats als vaixells pesquers. Segons l’APB en aquests molls no existeix un límit de capacitat d’embarcacions, sinó que s’hi poden amarrar “totes les que hi càpiguen” sempre atenent a criteris de seguretat i tenint en compte que tots els vaixells han de disposar dels permisos i autoritzacions pertinents.
Cal recordar que l’estiu de 2021 la policia portuària formulà centenars de butlletins a la Savina per evitar que les barques de xàrter nàutic amarrassin abarloades entre sí, una pràctica estesa durant anys en aquest sector i que permetia que en una sola plaça hi poguessin atracar diverses embarcacions. L’APB ha precisat que aquest era un cas diferent, ja que es tractaria d’espais portuaris que s’exploten en règim de concessió per part d’empreses de marina esportiva i que compten amb una limitació pel que fa al nombre d’embarcacions. En el cas del xàrter nàutic, l’ens portuari assenyala que el que es volia evitar no era que s’abarloassin embarcacions, sinó que se superàs el número autoritzat de barques que podien amarrar en els molls assignats.
En tot cas, des de l’APB s’ha aclarit que, gairebé un any més tard que es formulassin, aquests butlletins no s’han transformat en sanció.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES