TOP
Moll de Ponent del port de la Savina. APB

Port Med Formentera gestionarà la dàrsena de ponent

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha triat l’oferta presentada per l’empresa Port Med Formentera, SL per a la gestió de llocs d’amarratge i locals a la dàrsena interior de ponent al port de la Savina. Considerada aquesta oferta com a solució més avantatjosa per part del Consell d’Administració, s’atorgarà una autorització administrativa d’un any, amb possibilitat de prorrogar-la any rere any fins a un termini màxim de tres anys.

Instal·lacions
A les bases del concurs s’estableix la gestió d’una superfície total de 13.408 m², dels quals 9.183 corresponen a mirall d’aigua i la resta a superfície de terra. S’inclou també la gestió de tres edificacions destinades a activitats comercials, així com una estació de subministrament de combustibles per a embarcacions d’esbarjo.

Oferta guanyadora
Els plecs del concurs establien de sortida una taxa d’ocupació de 507.786,90 euros i una taxa d’activitat de 4% sobre el volum de negoci. L’oferta guanyadora ha proposat addicionalment una quantitat fixa anual d’1.010.000 euros en concepte de millora de les taxes d’ocupació i activitat que se suma a les quantitats anteriors.

Reordenació de l’espai
El Consell d’Administració de l’APB va acordar, a la sessió passada del 23 de febrer, reubicar les operacions d’embarcament i desembarcament de passatgers de les barques d’excursions als voltants de l’estació marítima. Concretament en un espai que forma part actualment de la concessió atorgada al seu dia a l’empresa Marina de Formentera S.A. i que finalitza el 27 de maig.

Així, doncs, no forma part de l’àmbit d’aquesta nova autorització aquesta zona del port, però, en canvi, inclourà l’espai de làmina d’aigua que quedarà lliure al moll Pantalà i al moll de Ribera amb el trasllat de les barques de les excursions marítimes. Aquest espai es proposa dedicar a la gestió d’amarradors de fins a sis metres d’eslora, que en temporada alta —i a petició del Consell de Formentera— únicament es podran destinar a embarcacions de xàrter nàutic.

Aquesta reordenació de l’espai és compatible amb els instruments de planificació vigents del port de la Savina i amb el nou Pla Especial (ara com ara en tramitació), així com amb l’actual ordenació del passeig marítim del port de recent construcció.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES